Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Szakítás előtt, közben, vagy után. A vonzás törvénye helyett, inkább önismeret.

Rengeteg a megromlott partnerkapcsolat, házasság, amiről a benne élők egyike másika 'nem tudja', 'nem is gondolja', hogy  abban él. Van persze hogy fojtogatóvá válik egy egy helyzet, ilyenkor a legegyszerűbben alkalmazott módszer, egyfajta én-szűkítő magatartást felvenni, és még jobban alkalmazkodni. "Majd csak alakul valahogy." A hölgyek nagy hányada ilyenkor hajlamos önmagában keresni a hibát, "Mit nem tettem jól?" "Biztosan én!" "Biztosan bennem!" A több év, több tíz év után tarthatatlanná vált állapot előbb vagy utóbb kicsikarja a változtatási szándékot. Leginkább akkor, amikor az illetőnek már nincs hova szűkíteni énhatárait. Sokak, a legkönnyebb ellenállás felé haladva, ebben a kétséges helyzetben figyelnek fel  a varázsmódszerekre!  Reggeli, napközbeni, esti hálaadások, zsolozsmaként mormolt mondatok: "Hálás vagyok azért hogy a nap rám süt." "Hálás vagyok mert ma reggel 8-tól -10-ig nem alázott meg!" Am…
Legutóbbi bejegyzések

A vándor üzenete (Tarot) - Változtass a hozzáállásodon!

A lap által képvislet helyzet

A Vándor  által szimbolizált helyzetre a mozgékonyság, a változékonyság  jellemző. A megszokott biztonság a múlté, olyan mintha kihúzták volna a lábunk alól talajt. Mindazon  problémamegoldási technika alkalmazása, amit eddig elsajátítottunk, most hatástalan. Ez a kiszámíthatatlan helyzet rákényszerít bennünket arra, hogy a hétköznapi rutinunkat, valami újjal, valami teljesen mással váltsuk fel.  Amennyiben eddigi életünk során döntéseinkben elsősorban érzelmeink vezéreltek bennünket, ez a helyzet most megtanít arra, hogy emocionális hozzáállásunkat átértékelve, a kérdéses témát, az ismert tények szintjén, intellektuálisan közelítsük meg. A siker érdekében új módszereket kel kidolgoznunk, ehhez az eddigi nézőpontunk teljes átértékelésére van szükség.  Kisebb nagyobb döntések sorozata vár ránk, és mikor már úgy érezzük hogy révbe jutottunk, és megpihenhetünk, ismét adódik egy nem várt fordulat, ami újabb korrekciót igényel. Ez a helyzet arra sarkall hogy v…

III. A bennünk élő harcos... A NAPFONATCSAKRA

A napfonat csakrához rendelt  elem, a tűz. Ez az érzőkör jelképezi cselekedeteinket, akaraterőnket, önértékelésünket. Belső erőnk tükre! Szenvedélyességünk központja. Vezérli továbbá a külvilág ingereire adott ösztönös válaszreakcióinkat. Feladata, az alsóbb csakrák törekvéseinek kifejezésre juttatása, ezek energiáinak felhasználása. 
Míg az első két csakra külső súlyponttal rendelkezik, (gyökér a csoport - családtudat / alhasi a kapcsolati terület - addig a napfonat súlypontja a befelé, az ego felé irányul. Egónk  önmagunkhoz való  viszonyát, a mindenkori interakcióban elfoglalni kívánt térigényünket tükrözi. Ezáltal befolyással van emberi kapcsolatainkra, a mások iránt érzett szimpátiánkra, esetleges ellenszenvünkre, optimális működése esetén segít jó érzelmi viszonyt kialakítani a környezetünkkel.   Közreműködésével érettebbé válnunk, támogat bennünket abban, hogy jobban megértsük cselekedeteink mozgatórugóit, hogy megfelelően teljes bizonyossággal tudjuk elhelyezni magunkat, a minde…

Mágusmese...a Tarot mágusáról (részlet)

"A tarot Mágusa, az öntudatára ébredő, önérvényesítésében  megerősödő, teremtő ember képe, aki elszakadva a mennyei atyjától, saját útját járja. Üdvözölhetjük benne az isteni fiút, aki a "Vagyok!" kijelentéssel elkülönítette magát, mindentől, és mindenkitől, és üdvözölhetjük benne az teremtett világot önmagába olvasztó 'Egységet', aki képessé vált feloldódni az ürességben. A Mágus lap szimbolikája a történelem előtti időkig vezet vissza bennünket. Az archaikus korban erős nyílt szívű,  a népükért felelősséget vállaló nagylelkű királyok  uralkodtak, a mágusok csoportja nem tartozott szervesen az általuk irányított társadalomhoz. Ennek legfőbb oka az a  szokásjog volt, miszerint a háborúkkal fenyegető időkben, örökösödési kérdésekben, ínségek idején,  a Vezetők  a mágusokhoz fordultak segítségért. A királyságokat, fejedelemségeket két egymástól eltérő  - ellentétében egységes- energiaminőséget uraló emberek irányították. Elszánt hősies uralkodók,  és a tiszta szell…

II. Szexcsakra. Érzelmek. Örömelv...elfojtások...

Az eredet, ez egy egységének átalakulása, dualitássá.  Emberek vagyunk, szeressünk, kapcsoldójunk, élvezzük az élet örömteli pillanatait. A második csakra az érzelmek, a szexualitás, az alkotó erők, az anyagi kondíciók megteremtéséhez szükséges mozgásos energia központja. Itt a gyökércsakrás föld elemet felváltja a víz. A szilárd folyékonnyá válik, a mozdulatlanság folyamattá alakul. Örömelv Ez az energiaközpont segíti elő az örömök, a szépség, a testiség élvezetét. A víz mindent elmosó áramlása révén rugalmas hátteret biztosít ahhoz, hogy előbbre jussunk az életben. Optimális működése esetén környezetünkhöz jól alkalamazkodunk,  sikeres az emberekhez való viszonyunk, főként a másik nemmel való kapcsolataink. Dinamikusak vagyunk, életigenlők! A kiegyensúlyozott  kellő mennyiségű vízenergia  érzelemdús  szeretni tudó embert eredményez. Elfojtások A csakra zavarainak elsődleges okai kiskamaszkorban (8-14 kor)  keresendők.  Ha a gyermeknek nem volt része elegendő gyengédségben, testi közel…

I. A csakrákról... GYÖKÉRCSAKRA: "Hord ki a trágyát!"

Amennyiben azok közé  tartozol , akik úgy gondolják hogy  a  fizikai testükön, illetve  ennek szervi, szervrendszeri összetételén kívül nem létezik más, csakis ami látható, megtapintható, akkor most dörzsöld össze a két tenyered, majd helyezd őket egymással szemben 5- 10 cm távolságban. Figyeld meg mi történik. Igen elsősorban hőt érzel, amennyiben  jobban fókuszálod a figyelmedet, érzékeled a két tenyér közti hőenergia mozgását. Nem látod, mégis van.  A hét csakra  Testünk energiarendszerében hét csakra (szanszkrit jelentése kerek) helyezkedik el. A csakrák, nem látható, nem tapintható energiaközpontok. A csakrarendszer egy  modell,segítségével lelehet írni, az emberben a finomenergia mozgását. Ezek az 'központok', a tudatosság, az energetizáltság egymásra épülő, egymást kiegészítő szintjeit képviselik. A gerinc mentén helyezkednek el, az első a farokcsontnál, a második a kersztcsont tájékán, a harmadik a köldök magasságában, a negyedik a szívtájékon, az ötödik a torok alján, a…

Önismeret, Személyiségfejlődés, Magyarságtudat

Interjú Dr Daubner Bélával:

Karmikus lehetőségek...
A segítő tanítsa azt, amin túljutott...
Keleten felébredés..nyugaton felnövés....a kettőt csakis együtt..
Szabály/szerep rendszer
Tudományos gondolkodás ...
Kundalíni ébredés,....mágikus misztikus állapot...
Az identitás válságról , identitás elakadásról... különbségeik
Az önismeret tágíthatósága végtelen..
Ahol a felébredésem tart, azt fogom látni,
- elakadások feldolgozása...

Magyarnak lenni...
- mi tallható a dns-ben,hogy vagyok magyar?
Van-e a magyar társadalomnak identitása?

Mi magyarok vagyunk ...?!?
1919
Horty korszak

A magyar fejlődés az egyszemélyű vezetésnél tart!
A demokrácia és erre az igény, nem alakult ki.

Szent Istváni választás hatásai

1945 a A kezdődő Polgári társadalom vége.
1950-es évek anyaszerepe, a kor biztonság igénye...
Alapsérülések  által generált  identitsássérülések...

Ipari társadalom ma...
Ma mindennek az ellentétje is iagz..hasítás van...a valósághoz való kapcsolat szegényes

Nemzettudat....nemzeti ident…