Ugrás a fő tartalomra

NUMEROLÓGIA: KOS, OROSZLÁN, NYILAS 2016.

A tüzes jegyek 2016 éve ellentmondásai ellenére si-keresnek mondható. Kiemel-ten igaz ez a 3-as 6-os 9-es sorsszámmal rendelkezőkre. 
Az első három hónap a pihenés időszaka, no nem azért mert nem lesz teendő hanem azért mert az eddig elvégzett feladatokat, illetve az elmúlt év lépéseit összegezni kell. A tűz jegyek joggal érezhetik úgy, hogy elértek egy pontra megérkeztek (többségük sikeresen)….most meg kellene fogalmazni azt, hogy hogyan tovább! Az első negyedév a visszatekintésé, minden megy a maga rendjén az elkezdett tevékenységek, kapcsolatok, munka, folytatódik. A szellemi pihenés, tervkészítés időszaka ez.

A TŰZ ELEM JEGYEI
A Kos kardinális energia minőségként, az önérvényesítés, a céltudatosság, határozottság és az erő szimbólumokat képviseli. Kiáradó energia birtokosa, a győzelem megtestesítője. Nagy stratéga, veleszületett vezetői képességekkel megáldott személy. Elmélet / gyakorlat kontextusában, inkább elméleti ember. Impulzív tetterővel. Elméleti teoretikus emberként, gyakori hogy kifárad, túl nagy a lendület, a hév. Elsősorban rövidebb tartamú intenzív erőpróbák során kamatoztathatja képességeit. Meg kell jegyeznem hogy nem mindegyik kos jegyű ember válik vezetővé, viszont az energia, az impulzivitás szinte az összes Kos jegynél létező, így a saját élet vezetésében mindenkor domináns szerepet tölt be, ez létezésének alaptörvénye. 
Az Oroszlán, a nevéből adódóan a tűz elem fix jegye, uralkodója. Kimozdíthatatlan belső lelki életében gyakran megközelíthetetlen, önmagát a környezetétől tudatosan elszigetelő ember. A tűz elem szilárd energia minősége, ha belegondolunk ez önmagában egy ellentmondás, hogyan lehet a tűz szilárd. Az ősi mesterek a tűz szilárdságán azt az erős önmagát tápláló tűzenergiát értették, ami erejénél fogva akkora, hogy nincs szüksége arra hogy terjedjen, az égő csipkebokor tüze lehetett ilyen, égett egyhelyben, önmagában, kiolthatatlanul. Az oroszlán energia minősége statikus, kimozdíthatatlan. Az Oroszlán annak ellenére, hogy uralkodó, XXI századi értelemben véve nem vezető típus, ehhez túl hiú, az uralkodók hiúságával bír, a méltatlannak tartott dolgok szintjére nem ereszkedik le. Ennek ellenére megjegyzem, hogy az oroszlánokból is lehet vezető, elsősorban önérvényesítést és szilárdságot igénylő területeken. 
A tűz elem változó jegye a Nyilas. A legnépszerűbb legkedveltebb tüzes jegy! Amíg a Kos lendületes, az Oroszlán statikus, a Nyilas kezdeményező. Mint a többi tűz energia ő is kiáradó jellegű, az ő területe a versengés, a változás, változtatás. A hirtelen jött önmegvalósító ötletek. Mint minden változó jegy, a nyilas is jelen inkarnációban tanuló pályán van, ez azt jelenti, hogy a születéstől a távozásig, a legnagyobb esélye van a változásra, ő kerülhet legmesszebbre a születési család értékrendjétől. Hirtelensége révén erős indulati készlettel bír, gyorsasága révén ez többször megmutatkozhat mint a határozottságáról ismert  Kosnál. Életében egymástól teljesen eltérő létállapotokat  jeleníthet meg, bár erősen egocentrikus (ami az összes tűz elem sajátja) mégis ezt az egót képes a közösségi érdekek alá helyezni,ez nagy lélekre, erős szellemi irányultságra vall.
Mindegyik tüzes jegy kiáradó yang tipusú energiát képvisel, ez az önérvényesítésben, a saját akarat környezetre történő kiterjesztésében, dominancia gyakorlásában érzékelhető. A Kosnál a jövőre való erős irányultságban, az Oroszlánnál a jelenben létezés fenségességében, a Nyilasnál az új lehetőségek iránti fogékonyságban.

AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN
A Kosok az elmúlt év tapasztalatait és konzekvenciáit levonva készítik el az éves stratégiájukat, terveket szőnek, megvalósításról kivitelezésről álmodnak. Ők nem érzik, hogy megérkeztek és abba kellene hagyni pihenni kellene, inkább levegővételnyi szünetnek érzékelik az első három hónap biztonságos bíztató légkörét. a valamit tenni kéne, de mit… időszaka ez.
Az Oroszlánok ellentétben a Kosokkal  az első negyedévben úgy érzik, hogy az elmúlt évben elértek valamit, eljutottak valahova és ennek megtartásán fáradoznak. Valahogy rögzíteni szeretnének egy múló állapotot, megtartani és folytatni úgy, hogy elképzeléseiket sikerre vigyék. Sokuknak jött létre új magánéleti kapcsolata a 2015-ös évben ennek  felépítésén is fáradoznak.
A Nyilasok valóban csúcsként élik meg az elmúlt év sikereit, viszont ez energia mintázatukból kifolyólag nem tart soká, hasonlóan a Kosokhoz ők is az év felépítésén fáradoznak, problémát a sokszínűségük jelenti. Több mindent szeretnének egyszerre, ez egy kis tanácstalanságot okoz, a hogyan tovább kérdés tekintetében. Ennek ellenére ők azok, aki rugalmasságuk révén a tűz elem képviselői közül leginkább bevállalósak, 2016-ban pedig az erények legfőbbike a rugalmas hozzáállás flexibilitás lesz. ( A 2016 év energiamintázatára vonatkozó információt itt találod: 
http://lotuszlelek.blogspot.hu/2015/12/numerologia-2016-az-utkereses.html )

A MÁSODIK NEGYEDÉV
Mindegyik tüzes jegy sikereket könyvelhet el! Ez az időszak a 2016 év csúcsidőszaka lesz számukra.
A Kos jegyűek közül sokan a harmadik hónap körül új feladatot kapnak, ez lehet egy előléptetés, vagy egy az eddigiektől eltérő munka. Ez az időszak az első sikereké. A keresőknek az év ezen szakasza,  meghozza az új partnerkapcsolatot.
Az Oroszlánok magánéleti tekintetben kiegyensúlyozottak, ami jó alapot nyújt  arra nézve, hogy az élet minden területén elvárásuknak megfelelően tudjanak érvényesülni.Tulajdonképpen nem is akarnak sokat, a mindennapok kis sikerei , és a jó párkapcsolat együttesen elégnek bizonyulnak a megelégedettség érzetéhez. Több válás végződik ebben az időszakban pozitív eredménnyel , és az oroszlánok közül többen kapcsolataikat házassággal erősítik meg. 
A Nyilasok népszerűsége környezetükben folyamatosan nő,  valami újba általuk addig nem képviselt dologba fognak, lehet ez egy új feladat, más az eddig nem megszokott tevékenység, számukra új élethelyzet, amiben kipróbálva magukat, környezetükben hangsúlyosan nő a népszerűségük. Ez sokszor meglepő, "meg nem érdemelt" sikerre is utalhat.A HARMADIK NEGYEDÉV TARTOGAT KELLEMETLEN MEGLEPETÉSEKET
Ősi megállapítás hogy a kellemetlenségeket, mi magunk okozzuk. A harmadik negyedév a hitetlenség időszakának is nevezhető a tüzes jegyeknél. A jegyek közül a tüzes és a földes jegyekre jellemző leginkább a megtartás, és bekebelezés, a felperzselés, felégetés, és  a minden hátrahagyása. Az ego túlsúlya. Ahol nagy az ego ott sok a félelem, így lesz ez a 2016 év harmadik negyedévében is. Sikereit minden tüzes jegy az összes elért területen szeretné konzerválni. Ez lehetetlen, az élettér nem konzervdoboz az élethelyzet nem tartósítható. Van és kész.

A Kosok közül sokan érzik úgy, hogy ebben az életszakaszban nem tudnak megküzdeni, a jelentkező problémákkal. 
Az oroszlánok minden kis problémát nagy veszteségként élnek meg.
Még az egyébként sokrétű Nyilasok is félni kezdenek a jövőtől. Valahogy mind a három tüzes jegy különböző, helyzetenként eltérő félelmeket kezd megfogalmazni magának. Az őszre olyannyira nem jellemző kimerülés jelei láthatók. Leginkább igaz ez a Kosra és a Nyilasra, de az önmagában megingathatatlan Oroszlán is elveszettnek érzi magát. Egyszerre mindenki úgy érzi, valami miatt valamiért  harcolnia kell. A harc belül önmagukban folyik, önmagukkal . Ebben az időszakban meg kell tenni olyan lépéseket, amiket a személyes fejlődés miatt az élet/ ok –okozat diktál. Mindhárom jegynek szüksége lesz az erejére!

A kellemetlen helyzetekből a Kos előrelátásának segítségével, az Oroszlán megingathatatlan természete folytán, a Nyilas rugalmassága révén jön ki. Mindegyik tüzes jegy szeptember végére, egy egy tapasztalattal gazdagabban, a problémamegoldásban jártasabban zárja le, ezt az időszakot! 
Konklúzió: a fenyegető helyzetet mindenkor az addigi tapasztalataink miatt éljük meg fenyegetésként, de nem biztos hogy az, lehet hogy egy élethelyzet azért köszön vissza hogy önmagunkkal vívjunk csatát, így lesz ez ebben a helyzetben is, valós objektív ellenfél híján a tüzes jegyek a múltjukkal viaskodnak.
Az év utolsó három hónapja esetükben is a 2017 év előkészítésével zárul, az újra való koncentrálással. 

AMI NEM ELHANYAGOLHATÓ
A mágia! Minden elem képviselőjének szüksége van a mindennapok mágiájára. Így vannak ezzel a tűz elem képviselői is. Nekik is csak azt mondhatom, hogy optimális ha az összes jegyből tudnak sajátjuknak. A 2016 évben nagy szükség lesz a víz elem minden átölelő, és feloldó voltára.
Tűz és víz antagonisztikus egymást kioltó ellentéte miatt a negatív élethelyzetek a tűz elem dinamikájából, egocentrikusságából, hangsúlyos önérzetéből adódnak. Olvasásra ajánlom (ha még nem tetted meg)  az alábbi linken http://jiking.eljunktudatosan.hu/josjelek.htmlb a Ji-king  
52. NYUGALOM  Hegy- Ken,    képjel mellett található, illetve   29. A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE – Kan,  képjel mellett található útmutatást! Fogadd meg, az ősi mesterek tudását évezredes, ajánlását.
Idézem: „A nehézség abban van, hogy a Jang két Jin fogságába került.”  „A helyzetet sem elfogadni, sem lázadó türelmetlenséggel legyőzni nem lehet, csakis a Víz bölcs taktikájával, ami lényegében a következő: szüntelenül áramlik, s miközben mindenhez alkalmazkodik, minden keményet kikerül, átfolyik rajta, s föloldja azt: önmaga nem változik.”
„A folyó a Tengerre gondol, szüntelenül. Nem legyőzni kell az akadályt - hanem túljutni rajta. Tovább kell menni! A folyó nem áll le vitatkozni az útját álló sziklával, hanem átfolyik rajta, s derűsen rohan a tenger felé. Akit benső lénye irányít, az hajlékony, alkalmazkodó, laza, s „nem veszi föl a kesztyűt”. Ez nem jellemhiba - hanem bölcsesség. Nemcsak arról van szó, hogy a nehézség „ismétlődik”, hanem arról is, hogy csakis az újra és újra megismételt, szüntelen „edzéssel” lehet legyőzni. Egy életproblémán rendszeresen dolgozni kell! Mindennap csak egy kicsit kell győzni. A gond is idővel állt elő - csakis idővel lehet legyőzni.”

A tüzes jegyek esetében a víz hozzáadásával gőz lesz…ami elpárolog….hagyd lecsapódni benned, hogy ismét vízzé válhasson. Lesznek élethelyzetek amikor a személyiségedből eredő energiákat arra kell fordítanod hogy az elpárologtatott dinamikád lecsapódását, és vízzé válását megvárd….csak akkor cselekedj ha érzed magadban, a nyugalomból áradó harc nélküli erőt…ilyenkor mindent tegyél félre, állj le, ne csinálj semmit (számodra ez a helyzet a semmivel lesz egyenlő, de ezzel ne törődj…várj alkalmazkodj azzal hogy kivárod a másikat, az eredményt, a változást) Ezzel fogsz győzni úgy, hogy végül már a győzelem sem lesz lényeges….

Kívánok ehhez erőt, kitartást…és igen , elegendő alázatot…tanuld az alázatot!Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …