Ugrás a fő tartalomra

Grafokontroll - a megoldást hozó módszer!

„A grafológia tudományos módszer a tudalatti megismeréséhez”(Dr. Pierre Menard)  

Ahány ember, annyi lelki sérülés, fájdalom, veszteség. Megküzdeni? Hogyan?  Vannak olyan  mély  sebet karcoló élethelyzetek, amik évtizedekig visszaköszönnek. Napjaink ezotériával átitatott világában sokan  a fél életen át cipelt problémát,  egy egy hétvége alatt szeretnék letenni. Otthagyni, a gyors sikert ígérő rendezvény színhelyén. Rátestálva a megoldást egy másik emberre. Bármennyit is fizetsz érte a szinte mindenhez értő  "szakembernek".  Ez nem a járható út! Fájdalmainkon, meg nem értettségünkön, csak nekünk  áll módunkban változtatni. Egy folyamatról van szó, aminek hossza  attól fúgg, hogy milyen mélységű a lelki defekt, mennyi ideig tartottuk magunkban.   
Amikor azt mondom hogy írj, és írj. Írd ki magadból, vezess naplót, szólítsd meg írásban azt aki fájdalmat okozott, készíts kézzel írt tervet. A legegyszerűbb dolgok egyikét tanácsolom. 

A kézírás olyan hatással van a lélekre, mint amilyen hatással, a tóba dobott kavics van a vízre. Egy ponton megtörténik a beavatkozás, ami egy láncreakciót indít el. 
Ahogy a kavics megmozgatja a tükörsíma tó vizet, úgy a kézírás elősegít a statikus magatartás  feloldódását, mozgósítja a pszihé egészséges területeit. Ahogy a tó vize is egyre szélesebb rétegekben, bizonyos idő után szabad szemmel alig láthatóan de mozog, annyire érzékenyen finoman változik az emberi lélek a kézírás hatására, még akkor is, ha az aktuális írásművünket befejeztük.
A rendszeresen kézzel író emberek agyában olyan "áramkör" aktivizálódik, ami a folyamatos működés következtében könnyebbé teszi az ismeretek elsajátítását gyermek és felnőtt korban egyaránt. A rendszeresen kézzel író emberek kreatívabbak. A beszédkészség a kézírás hatására, árnyaltabbá, kifejezőbbé  válik. Mivel a kézírás egy finommotoros munka, aki sokat ír precízebb következetesebb lesz. 
A SZÉP KÉZÍRÁS LÉNYEGISÉGE, 
avagy a tanító néni meséje a semmiről..

Grafológusként /szülőkén ellene vagyok a szép írás tanításának. Úgy vélem hogy gyermekeinket érett, érdemben önállóan dönteni tudó, felelősségteljes emberekké kellene nevelnünk, nem pedig egy egységes monoton viselkedésformára huzalozni az idegrendszerüket. Az oktatási intézményeknek elő kellene segíteniük hogy a 10-12 éves korra amúgy is kialakuló egyéni írásminőség minél kevesebb konfrontáció mentén jöjjön létre. 
Minél egyedibb az írásod, annál inkább van bátorságod ahhoz hogy el merj térni az átlagtól. Nagyobb az esélyed arra hogy saját utadat járd. Olyan emberré válj, aki  felnőtt önmagává képes válni, aki csak mert kötelező, nem hajlandó a mindenkori autoriter hatalomnak kényszerűségi okokból megfelelni.

LÉLEKMUNKA-GRAFOKONTROLL
A grafokontroll egy összetett  önterápiás módszer,(kidolgozója Gulyás Jenő István). Kivételesen jól alkalmazható, életvezetési problémák megszüntetésére. Középpontjában az írás értel-mezése, és  bizonyos a személyiség működésében zavart okozó összetevők meg-változtatása áll. A grafokontroll- ülések, illetve az otthoni munka során, újra alakítandó írásjegyek, írásmódok, részjelenségek, gyakorlásával, javítunk a sikertelenségeket okozó érzelmi, gondolati, viselkedésbeli akarati stb tényezőkön. Aprólékos módszer, viszont az eredmény nem marad el. A grafokotroll alkalmazása általában hosszabb időt igényel, viszont eredményei, egy életre szólnak. Ez az önterápiás módszer valós segítséget nyújt abban, hogy az addig csak áhított tulajdonságokat birtokoljuk. 
Az írás nagyszerű dolog, szembesít bennünket, a gondolatainkkal, életünk újraértékelésére, önmagunk átfogalmazására, hibáink felvállalására késztet. 


Úgy hogy Te csak írj, írj, és írj....

Ilda
-->


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …