Ugrás a fő tartalomra

Van úgy hogy a jószándék kevés! Terítéken a kritikai gondolkodás!

A "szeretet korát" éljük, kevés szó esik a kritikai gondolkodásról, és ha ez meg is történik, a  mondatok mögött hol gúnyos, hol ítélkező, hol védekező felhangokat lehet hallani."Én nem kritizálok senkit, nem vagyok olyan!"
Nem is erről van szó!
Amikor kritikai képességről beszélünk, nem egy érzelmi indíttatású ítélet alkotásról, és nem is önismereti hiányosságból adódó, kompenzációról van szó (Pl : Én vagyok a legjobb , más mindenki ilyen meg olyan.A kritikus szemléletmód, egy gondolkodási minőség, ami a mentális terület önellenőrző funkcióját végzi. Aki kritikusan gondolkodik, az minden esetben áttekinti a szituációban meglévő (vállalkozás, családi élet, stb) összes momentumot, és ez alapján értékel, mindent, és mindenkit. 
Amennyiben kritikusan gondolkodunk, az  eligazít bennünket, a jelenségek, lehetőségek helyességének, hasznosságának, célravezetőségének megítélésben. E képességünk segít nekünk abban, hogy a megfelelő döntést hozzuk, vagy a megfelelő személyt válasszuk bármiféle helyzetről is legyen szó.  Ez a fajta gondolkodási minőség számos munkakör (többségében vezetői) alapját képezi.

Ami nem..
Amikor nem kritikus szemléletről, hanem egy többségében érzelmi indíttatású önfényező, másokat lekicsinylő magatartással találkozunk, akkor a "Mi a véleményed?" kérdésre a válaszok hasonlóan kezdődnek:
 -  Szerintem ez....
 -  Én nem ezt, és nem így...
 -  Van egy ismerősöm aki....
 -  Láttam már olyat aki....
 -  Igen de......
 -  Ez hülyeség ( butaság stb ) én így csinálom...
Közös bennük az 'Én', a 'Nekem' kezdetű, a 'de' szócskával folytatódó, " A láttam már olyan embert akinek bőr van a nyakán." nagyságrendű mondat. Az illető szubjektív, hozzáértést, jártasságot nélkülöző, a témában sem komplex tapasztalattal, sem egyéb ismeretanyaggal nem rendelkező, öntetszelgő ember, aki akkor és ott legtöbbször nagysága tudatában nyilatkozik.

Ami igen...
Amennyiben a megkérdezett fél valóban kritikusan gondolkodik, minden esetben összegzi a hallottakat. Sosem tüzel muníció nélkül, mint a valamikori amerikai western filmekben. 
 -  Elismétli a kérdező által mondottakat...
 -  Rá kérdez hogy van -e még valami amit....
 -  Összegez...
 -  Több szempontot figyelembe vesz, mielőtt válaszol, és ezeket a
     szempontokat meg is osztja a másikkal.
 -  Jól érzékelhetően, egyfajta távolságot tart önmaga, és a 
    kérdéses téma között.
 - Gondolatai közlésekor , összetett hivatkozási alapokat  hallasz. 
 - Többször kérdez, összegez, majd visszacsatol,  önmagát is 
   ellenőrizvén.
 - A válasz sohasem én kiindulású ( mivel nem róla, hanem egy
   másik emberről van szó). 
Az "Én így." " Én úgy. " kezdetű mondat sosem kritika, hiszen az illető, ebben a helyzetben is csak magával, és nem a válaszra szorulóval foglalkozikA fentiekből jól kivehető hogy a kritikus gondolkodás elemző jellegű.

Kitől fogadjuk el.....
Ha egy számsor összeadásának helyességét akarjuk megbeszélni valakivel, akkor érdemes olyan emberhez menni  aki tud számolni
Triviális a  fenti példa, mégis  ha a kérdéses  élethelyzetben megkérdezünk valakit, ne olyan ember legyen, aki a témában járatlan, vagy bármi módon érintett. 
Amikor építő jellegű kritikáról van szó, a jószándék önmagában kevés, szinte semmi.  Hangsúly az objektivitáson, a valós segítségnyújtáson van! Amennyiben a kritika következtében haragot, ellenséges érzelmet érzünk, érdemes feltenni magunknak a kérdést: Miért érzek így? Lehet hogy a megállapítás helyes?

"A kritika értelmes és fontos visszajelzés, amely előrevihet bennünket. De csak akkor, ha úgy adják elő, hogy be tudjuk fogadni, és meg tudjuk emészteni. Az építő kritika mindig a teljesítményre vagy az eredményre irányul."
(Barbara Berckhan )


Szeretettel feléd
-->

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …