Ugrás a fő tartalomra

SZIMBIÓZISBAN Csakratan és grafológia! A NAPFONAT, és a SZÍV-CSAKRA diszharmóniája.

Ahányan annyifélék.....és olyanok, amilyenek......Az alábbiakban a napfonat-szívcsakra ellentmondásosságának az életvezetésre gyakorolt hatásait mutatom be. (A 'csakratérkép' alapját egy összefoglaló grafológai munka képezi, terjedelme miatt itt nem közlöm. Az alábbi összefoglaló megbeszélést követően visszaigazolt).
Gyökér-csakra  harmónia (föld energia)
A gyökér csakra harmonikus működése megalapozza az egyén energiaellátását, a valós és objektív életszemléletet, a biztonság érzését. Amennyiben  működése közben kellő mennyiségű földes energiát közvetít a felsőbb csakrák felé, elősegíti a személyiség testi, lelki szellemi stabilitását.
A gyökér-csakrája felveszi az anyatermészet energiáit, de a kapott alacsonyabb értékből következik, hogy mégsem közvetít kellő mennyiségű energiát a felsőbb csakrák felé. Jelenlegi életszakaszban jellemző egy belső bizonytalanság, egyfajta talajvesztéses állapot. Gyökereivel nem kapaszkodik, az anyagi minőségbe, a biztonság érzéséhez szükséges állapotban. Mindez egy rezignált, érzelmileg könnyen kibillenthető állapotot eredményez. Kérdés hogy az édesanyja szerepe milyen hatással volt/van az életére, hogyan élte meg az édesanyjával való kapcsolatát. El, befogadta-e azt a női mintát, melyet ő közvetített. (Esetleg elutasította, és az apai/férfi értékeket látta önmaga számára követendőnek. )

Szex (hasi)- csakra harmónia  (víz energia)
Bár a gyökér csakra kevesebb energiát továbbít, a hasi csakra ezeket az impulzusokat jól hasznosítja. Ez a mindennapi életgyakorlatában nem csak kreatív ötleteket, de  azok megvalósítását is eredményezi. Képes ráhangolódni a másik ember érzelemvilágára, jó kapcsolatteremtő, környezete felé érzéseit, elképzeléseit határozottan egyértelműen, de nem sértően kommuikálja. Gondolkodás rugalmas, kapcsolataiban kompromisszumkész.

Napfonat, diszharmóniában  (tűz energia)
Mint az a fenti képen jól látható, a tűz energia mennyisége az alsóbb csakrákénál jóval nagyobb. A harmadik csakra diszharmonikus működése, az ambivalens személyiség jegyeket erősíti.
Egyfelöl  egy dinamikus, nagyvonalú nagylelkű embert, aki erejénél, és rátermettségénél fogva, képes megvédeni a gyengébbeket. Kiváló vezetői adottságokkal rendelkezik. Egy nagyvonalú tevékenység centrikus személy, akit egy belülről feszítő tűz sarkall újabb és újabb, dolgok, helyzetek megismerésére, szituációk átélésére. Gyorsan gondolkodik, és ehhez mérten is cselekszik. Abban az esetben, a környezetében statikusabb személyek élnek szinte biztosra vehető a konfrontáció létrejötte. 
Másfelöl, a nagy mennyiségű tüzes energiák mögött ott van a "semmi sem biztos, minden változik" érzése. A mulandóság, az éljük meg a pillanatot, az itt és most, a szenvedély, az  izzás, együtt az aggodalmakkal. Mindezek egy önmarcangoló, önmagával viaskodó, nagy formátumú embert  láttatnak. A sokszor ellentétes előjelű késztetéseket, félelem/bátorság, változás /állandóság, nehezen tudja transzformálni.Feszítik ketté húzzák lelkét.

Szív-csakra, diszharmóniában (levegő energia)
Hatalmas szeretet, nagy lélek, nagy akarással! Az ellentétesen működő, nagy mennyiségű tűz elem mellett, természetesnek vehető, a levegő elem hangsúlyos, egyben diszharmonikus volta. Mindez a lélek viharos változásait, mozgékonyságát eredményezi. A szeretet áramoltatása kifejeződése, elfogadása, kiegyensúlyozatlan. Hol megnyyilvánul, hol pedig elzárkózik.
A sok levegő, az intellektus túlsúlyát az egymásnak feszülő gondolatok változékonyságát hozza létre. Sokrétű érdeklődést, kultúráltságot. Esetében egy menekülési útvonalnak használt plasztikus fantázia világot. A "gondolatokban élés" helyzetét. Az erős tüzes akarathoz viszonyított gyengébb el és befogadó jelelgű föld, a lágyságot biztosító kisebb mennyiségű víz, a hangsúlyos levegős gondolatiság együtt, egy magasra rakott szine elérhetetlen én-ideált eredményeztek, ezzel együtt a 'valaminek való' megfelelés igényét. Ennek a magasra helyezett mércének szinte lehetetlen mindig és mindenkor megfelelni. A meg megingó önbizalom, illetve az erős koordináló akarat nehezen férnek meg egymással. Ebből a 'játékból' az akarat kerül ki győztesen, ez pedig az én kompenzációjához, az érzelmek elfojtásához vezet. 

Torok-csakra,  harmoniában (éter energia / ákása/ tér )
Kiváló kommunikációs képességgel rendelkezik, vélhetőleg választékos árnyalt szóhasználat mellett. Mivel a harmadik, negyedik csakra energiáiból a többihez viszonyítva nagyobb mennyiség van, ezek 'gyengítik' a magasabb frekvenciát képviselő torokcsakra egyébként harmonikus működését.
Mit jelent ez, a mindennapok szintjén? A sok tűz miatti belső viharok, ellentétes előjelű késztetések, akarom/nem akarom, illetve a sok levegő miatti  változékony gondolkodás a belső bizonytalanságot erősítik, általuk befolyásolhatóvá válik. Így fordulhat elő, hogy egy egyébként független szellemiségű, önálló ember mégis nagyban függ a környezet visszajelzéseitől. A harmadik, negyedik csakra hangsúlya felerősíti az én reprezentációt, a külsőségek hangsúlyozását akkor, amikor egyébként az egésszel tele van a hócipője, nem akar senkinek megfelelni. (Amennyiben az éter energia áramlás folytonossága hiányzik, megnő a szervezetben a különféle törések lehetősége.)

Harmadikszem-csakra,  harmóniában
Legtöbben úgy gondolják, hogy a harmadikszem csakra nyitott volta, a tisztánlátásért, és érzékeken túli érzékelésért felel. Ez igaz is, abban az esetben, ha az összes csakra optimálisan működik (ez nagyon ritka). De van ennél egy gyakorlatiasabb feladata is. Abban az esetben, ha  az életvezetésre, úgy az anyagi, mint az érzelmi, akarati,és értelmi tényezők együttes energiai harmonikusan hatnak, ez a csakra képessé teszi az egyént arra, hogy  az anyagi sík érzékleteit, tapasztalatait szellemivé tudja konvertálni. Ez a szellemi transzformáció fellelhető újításokban, kreatív megoldásokban, a másként látás konstruktív képességében, a jó, egyben megvalósítható új ötletekben.
Ötletekben, elképzelésekben nincs hiány (levegő elem), megvalósításuk viszont legtöbb esetben várat magára. Elveszik, a kivitelezés gyakorlati fázisa. Gondolatai érzelmi telítettségűek, ez akadályozza abban, hogy elképzeléseit végrehajtsa. Azaz kiválasszon egy célt. 

Korona-csakra, kognitív/transzcendens tudatosság
A kognitív tudatosság  olyan gondolkodási minőségeket tartalmaz mint az összpontosítás, figyelem, tervszerűség, következetesség, szervezés képessége (ld személyiségkép analízis gondolkodás rész). A csakra 'másik fele' a transzcendens tudatosság, egyfajta érzékszerveken túli megfoghatatlan tudatosság. Hozzásegít bennünket a 'magasabb szintű' rend kereséséhez, a kozmikus, 'istenes' egységélmény igényéhez. A fentieket figyelembe véve, a hetedik csakrának van egy külső, ha tetszik felső irányú megfoghatatlan, és egy belső  a dolgok természetéhez kötődő területe.  A korona csakra csakis ezen két aspektussal együtt lehet teljes, és egészlegességében nyitott.
Bár a gyökér csakra földes, illetve a hasi csakra vizes energiái optimálisan működnek, mégis kevésnek bizonyulnak, a napfonat, és a szívcsakra ambivalenciájának megtartására. E két csakra dinamizmusa vezérli a személyiségét.Kreativitása, dinamizmusa, jó gondolkodási funkciói révén, a helyzetek függvényében vélhetőleg, keveset tévedett, megfelelően értékelt, de bármennyire is tehetséges volt, férfi dominanciávl bíró világunkban nőként ezek a képességek nem eredményeztek egy egyszerű életet.
A korona csakra kognitív funkciója magasan fejlett, a transzcendens rész komolyabb fejlesztésére ez eddig nem érzett késztetést. Ez nem azt jelenti hogy nem kereste a magasabb rendű összefüggéseket a világban. Holisztikus gondolkodó lévén ezt a képességet 'hozta magával, benne volt a csomagjában', viszont komolyabban nem köteleződött el a témában. Itt bárminemű vallás gyakorlására, filozófiai irányzat hosszan tartó követésére gondolok. Bár maga a tény, hogy erre az összegzésre sor került, arra enged következtetni hogy megnyitja érzékelését ez irányba.

Ajánlások a testi  lelki selfnessért
Első lépésként egyszerű testharmonizáló gyakorlatokat lenne célszerű végeznie. Légzésfigyelést, feszítő lazító relaxációs gyakorlatokon keresztüli, érzékletfigyelést.  
Az első csakrát felerősítendő, a  földes energiákat rendszeres természetjárással lehet pótolni. Ugyanez a helyzet a vízenergiával is, akár egy folyóparton is fel lehet töltekezni (Hangsúly a következetességen van) .
Javaslom a mandala rajzolást, festést. Nagyban fejleszti a türelem képességét. Bárminemű olyan tevékenység jó, ami odafigyelést igényel. A türelem szintén gyökér-csakrás tulajdonság.
Végül de nem utolsó sorban: kényeztesse magát. Egy egy lazító masszázs, energetikai kezelés beiktatásával növelné a második csakrás vízenergia mennyiségét.  
Ajánlom még a csaka-harmonizáló gyakorlatokat, ezek közül is csakra frekvenciás hangok (1 - 2csakra) ismételt rutinszerű hallgatását
Vannak az életben sarokpontok, utak, amik bejárása során fordulóponthoz érkeztünk, ilyenkor összegzünk, értékelünk, többségében átértékelünk, és egy 'új utat' választunk, ami egészen új mégsem lehet, mert ott vannak velünk, az élményeink, a tapasztalataink, az emlékeink. Más, viszont lehet, összetettebb teljesebb, kielégítőbb. Kérem invitálja meg  'Belső-mesterét' erre az útra. 

Köszönöm a bizalmat!
A csakrákról eddig


-->

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …