Ugrás a fő tartalomra

Csakrák és személyiség! CSAKRATÉRKÉP!

Egy barát kérésére készítettem, az alábbi személyiségképet. Az engedélyével osztom meg veletek (Név nélkül). A 'csakratérkép' alapját egy összefoglaló grafológai munka képezi (Terjedelme miatt  itt nem közlöm).

CSAKRATÉRKÉP

Gyökér csakra, harmonikus működés  ( föld energia )
Két lábbal áll a földön, reális gondolkodású. Életvezetésében gyakorlatias . Amibe belekezd azt végig viszi, bárhogy is legyen! Nagyon fontos számára az egzisztenciális biztonság.. A gyökér csakra jó energetikája miatt, a test többi  területe felé a földes energiaellátás biztosított.Harmóniában a természettel, és mindennel ami a földhöz köthető

Szexuál csakra, csökkent működés ( víz energia )
A csakra alulműködése vélhetőleg, családi szocializáció eredménye. Kérdés:a szülők (nagyszülők) mennyi gyengédséget adtak egymásnak, mennyiben mutatták ki szexuális vonzerejüket gyermekeik előtt, illetve mennyire volt ez tabu a családban. Mennyi szeretetet elfogadást kapott gyermekkorában. Kellet -e bizonyítania fiatal kamaszként a szülők felé rátermettségét. Kellet -e dolgoznia a szeretetükért?
Mivel a csakra eleme a víz, és mivel a víz elem a rugalmasság terjeszkedés kiáradás szimbóluma, csökkent működés esetén, a nemiség kifejezésének problémái, párkapcsolati problémák, a szeretet adásának, és elfogadásának nehézségei prognosztizálhatók. Intim kapcsolatait áthatja a jó kapcsolatért történő 'megdolgozás', a munka, a teljesítmény a szeretetért. A személyiségben kevés a vízenergia-minőség, ami a lágyságot, flexibilis hozzáállást teszi lehetővé. Itt található a válasz a 'Személyiségképben' igazolt problémára, miszerint a gondolkodása, szemlélete rugalmatlan. Ez a  rugalmatlanság  helyzetek változtathatatlanságát eredményezheti. (Mivel a föld elem túlsúlyban van ez is történik. )

Napfonat, csökkent működés ( tűz energia )
A csökkent működés állandó fáradságérzetet eredményez. Mivel hiányzik a kellő mennyiségű tűz, nem mer kockáztatni, nem meri elképzeléseit bevállalni, megvalósítani. Vágyálmai szintjén él. Gyakran érezheti úgy, hogy bármerre lép, falakba ütközik. A kudarctól, az el nem fogadástól való félelem miatt, távolságtartó, nem engedi magához közel az embereket. Hangsúlyos megfelelni vágyás mellett, alá fölérendeltségi viszonyokban él, magánemberként és a munkában egyaránt. A csakra csökkent működése, nagyban rányomja bélyegét baráti munkatársi kapcsolataira. Kevésbé igényli a társasági életet, nehezen oldódik, bárminemű nagyobb összejövetelen önmaga felvállalása helyett szereprepertoárjaiból választ.

Szívcsakra, csökkent működés (levegő energia) 
A napfonat csökkent működése, folytatódik a szívcsakrában is. Megnehezítvén, az amúgy is nehézkes kapcsolati területet. Nehezen tud egy hullámhosszra kerülni másokkal (napfonat). A szívcsakra energiája nem tud megfelelően kiáradni, a szeretetét nem tudja egyértelműen kifejezésre juttatni (Ami nem azt jelenti hogy nem képes szeretni sőt, a kifejezéssel van probléma.) Személyisége valós felvállalása helyett, tanult szerepeket  prezentál, ezzel mintegy blokkolja is mozgásterét, nem  áramoltatja, hanem fixálja energiáit, és önmagát. A távolságtartás okai között belső kimondatlan, tudatosban meg sem jelenő félelmek bújnak meg. Bizonytalanságok!  Mindez látens módon, folyamatosan fenntartja a mindennapok stressz szintjét. (Itt utalok a személyiségképben olvasottakra a stressz vonatkozásában!)

Mivel a szívcsakra hangolja össze a három alsó fizikai érzelmi központot, a három felső szellemi-spirituális központtal, érdemes az eddigieket az elemek tükrében összefoglalni.

Személyiségünkben, az életerőnek (prána)  három megjelenési elve létezik, a tüzes dinamikus a radzsasz, a világos könnyed a szattva, a sötét vizes a tamasz.  Ennek a három princípiumnak a mindenkori aránya határozza meg az egyéni dinamikát.
Mint azaz eddigiekből jól érzékelhető, jó földes funkciók mellett, úgy a tűz, mint a víz illetve a levegő energiák csökkent működésűek. A föld elem, a személyiséget tamasz beállítottságúvá teszi. Amennyiben megfelelő arányban van jelen, akkor ez egy természetkedvelő, befogadó jellegű kiegyensúlyozott embert eredményez. Ám ha túl sok van belőle, akkor egy fix nehézkes karakter jön létre. Jelenti ez, a biztonság mindenek fölötti előtérbe helyezését - még akkor is ha ez a lelki élet rovására megy - .
A víz energia nem áramlik megfelelően, tehát nem tudja a statikus földet kicsit sem lazábbá tenni. Mivel a kevés víz mellett, kevés a tűz, illetve a levegő is, mindez együtt, és külön külön is a föld túlsúlyát eredményezi. Így az egyébként reális mennyiségben lévő föld energia, a többi energia hiányában túlsúlyba kerül, ezzel együtt a földre jellemző negatív aspektusok növekszenek.

Torokcsakra,  diszharmóniában 
(éter energia / ákása ) 
A torokcsakra energetikailag leginkább a könnyed légies szattva (minimális mértékben radzsasz és  tamasz is jelen van).  Egyensúlyi állapotában hidat képez a gondolatok - érzések, a belső és külső világ között. Optimális esetben közvetíti a külvilág felé az összes csakra tartalmát. Diszharmóniában ez a magasabb légies minőség megtelítődik a kifejezéstől (kiáradástól) való félelemmel, ami a továbbiakban nagyban blokkolja az egyéni érvényesülést. Önostorozó, önmagán rágódó, elmélkedő embert eredményez. Olyat aki megmarad az álmodozás szintjén, hol tesz a gondolataihoz, hol elvesz belőlük, de ezekből az elképzelések sosem változnak hanggá. És míg a gondolat  önmagában a teremtés röpke foszlánya, a hanggal együtt a teremtés manifesztációja. Ha kimondom tettem valamit a megvalósulásért.
A torokcsakra éter  energiája, és a személyiség erősen földes jellege nem kompatibilisek egymással. A föld ráerőlteti az éterre a maga akaratát, vagyis az egyszerűbb győz az összetettel szemben, maga alá gyűrve azt.  Ezért az illető nem engedi /nem engedheti meg magának  gyengeséget, minden esetben erősnek kell mutatkoznia. Erején felül teljesíteni. Amikor pedig olyan élethelyzetbe kerül hogy a feladatok annyira összenyomják, hogy szinte leszakadnak a vállai, nem hogy ledobná őket, inkább összehúzza magát és görnyedten bár, de cipeli tovább. Míg a torokcsakra alul működése estén az egyén nem képes kifejezni magát, diszharmónia esetén ezzel nagyságrendileg nincs gond, ám kommunikációja megtévesztő, mást mond mint ami valójában van (fájdalmát elhalgatja) . 

Harmadikszem csakra,  harmóniában
A harmadikszem csakra,  egyfajta ellenőrző, irányító központhoz hasonlítható funkciót tölt be. Amennyiben  nyitott és harmonikusan működik, az egyén 'éles-szeművé' válik. Semmi sem kerüli el a figyelmét. Jól érzékeli az élet szép és igaz, és persze hamis történéseit. Vagyis a csakra jól használja fel az alsóbb csakrák fizikai, gyakorlati, érzelmi, lelki impulzusait, márha azok megfelelően működnek, Illetve pontosan 'látja' a korona csakra érzékleteit. A harmadikszem csakra nem csak az értékelő és ítélőképesség témakörökben van segítségünkre, optimális működés esetén egy szenzitív intuíció meglétét eredményezi. 
Párja a második csakra. Mivel a második csakra gyengén működik, nem látja el kellő vízenergiával (rugalmasság) a személyiséget, ezért a gondolkodás  analógiássá válik Minden kérdésben a  teljes részletes megismerésére törekszik. Nem tart távolságot önmaga és a vizsgálandó helyzet között. Hiányzik az egészlegességben való látásmód, a szintézis alkotás képessége. Döntéseit a mindenkori helyzet csikarja ki, és ezek a döntések inkább a szituációra adott félelmi reakciók, mint előre megfontolt lépések. Értékítéletei meghozatalakor, nem úgy látja a dolgokat ahogy azok vannak, hanem a látottakhoz / tapasztaltakhoz a saját okfejtéseit hozzátéve teljesen más eredményre jut mint a tényszerű valóság. Azaz elokoskodja élethelyzeteit. A hatodik csakra akkor működik igazán jól ha látásmódunk személytelen, nem vagyunk mögötte, nincsenek ott a félelmeink, személyes véleményeink. Olyannak látjuk és fogadjuk el a dolgokat ahogy azok vannak. Minősítés nélkül.

Koronacsakra, kognitív tudatosság
A kognitív tudatosság  olyan gondolkodási minőségeket tartalmaz mint az összpontosítás, figyelem, tervszerűség, következetesség, szervezés képessége. Mindezek az 'én', az egyén életben maradását, sikeres életvezetését szolgálják.A koronacsakra párja a gyökércsakra. A koronacsakra harmóniája esetén, az egyén gondolkodása egészséges, nem szál el. Nem dimenzionál túl dolgokat. Amannyiben teljesen nyitott korona csakra, az alsóbb csakrákkal nem támogatott, az egyén mentális betegségekkel küszködhet, ilyen pl skizofrénia. 
A személyiségében a föld elem túlsúlya miatt a kognitív funkciók, megmaradnak a harmadikszem csakra részletező, latolgató szintjén. Az egységesítő életfilozófia hiányzik. Korából adódóan ezt kialakítani lesz még ideje. A korona csakra teljes nyitottsága feltételezi az alsóbb csakrák optimális működését, a félelmekkel való szembenézést, és az azokon való felülemelkedést. 

Ajánlások a testi,  lelki, szellemi selfnessért
A tudatos  kontrolált változás (lehet terapeuta, lelki segítő, pszihológus) felvállalása mellett:
  1. Imaginációs ( képalkotó) technikák alkalmazása, ami lehet agykontroll, vagy egyéb vezetett képalkotó tevékenység. ( Gyakorlati anyag csatolva.) 
  2. Fizikai szinten a hiányzó elemekkel való tényleges érintkezést javaslom, meditációval összekötve. Például meditáció színhelyéül választhat vízpartot, esetleg vízben meditálhat. Hasonlóan járhat el a tűz, és a levegő elemekkel ( tűz nézése - meditáció szellős térben).Minden mozgásforma jó, ami valamelyest visszafogja  a statikus földet, dinamizmust adva a személyiségnek ez lehet tánc, kerékpározás, futás, jóga.
  3. Utazás, helyváltoztatás, ismerkedés emberekkel minden szándék nélkül csak úgy.
  4. Legvégül de nem utolsó sorban, a duális jó/rossz szemlélettől való eltávolodás, az egységes életszemlélet kialakítása, a dolgok olyanságának elfogadása úgy, hogy az már ne okozzon lelki sérülést. (Gyakorlati anyag csatolva.)
Bármiféle jellegű is legyen a cselekvés, az mindenkor cselekvés legyen semmi több, ahogy a helyzet kívánja előjelek, bélyegek nélküli. Teljes szívemből kívánom, hogy érje el, a "Csak cselekvés" zen buddhista állapotát!

Köszönöm a bizalmat!

A csakrákról eddigNépszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …