Ugrás a fő tartalomra

Csakrák és a kézírás (2) A KORONACSAKRA!

Az ok ami miatt a kézírással összefüggésben  második részként, a koronacsakra mellett döntöttem, az napjaink  felelőtlen korona-csakra  (egyéb csakra)  nyitogatós világa. Optimális működése során a koronacsakra, az  ember fizikai, érzelmi, mentális, lelki egységét teremti meg. Segítségével megtapasztalhatjuk azokat a meg nem nevezhető, le nem írható gyakorlati minőségeket, melyek vissza visznek bennünket az eredeti, a kiszakadás előtti, ősi egység állapotába.

A korona csakra minőségei

Gondolat és  tudatosság. 
Mindent ami körülvesz bennünket, legyen az egy egyszerű használati tárgy, vagy egy nagy horderejű tudományos munka,  egy gondolat, gondolatok sorozata előzte meg. A gondolatot követi a cselekvés, a cselekvés sorozatok rendszereket alkotnak, létrehozva egy komplex világot, amiben minden kis építő elem az egészlegesség tudatos megélésére törekszik. Ezzel megszületik a tudatos élet, a tudatos jelenlét, a tudatosság utáni szakadatlan kutatás életeken át tartó hajtóereje. A korona csakrát energiáját  a gondolat, az értelem, és tudatosság minőségek adják.

A  kognitív  és transzcendens tudatosságról

A hetedik csakrával összefüggésben megkülönböztetünk, kognitív vagyis gondolkodáson alapuló, illetve  természet feletti transzcendens tudatosságot. 
A kognitív tudatosság az alsóbb csakrák fenntartásához vagyis a mindennapi életgyakorlathoz elengedhetetlenül szükséges energiamintázatokat tartalmazza ilyenek például az összpontosítás, figyelem, tervszerűség, következetesség, szervezés képessége. Mindezek az 'én', az egyén életben maradását, sikeres életvezetését szolgálják. Elképzelhetjük úgy is, hogy van a korona csakrában egy energia nyaláb, ami befelé az én-objektum felé, a test felé irányul. A hetedik csakra 'másik része'  a transzcendens tudatosság. Ez az érzékszerveken túli megfoghatatlan tudatosság segít hozzá bennünket egy magasabb szintű rend kereséséhez. A kozmikus, 'istenes' egységélmény leginkább tudattalanban, néha tudatelőttesben, legritkábban tudatosban megbúvó igényéhez. A személyválogatás nélküli élethez, az élet, a létezés jogosságának, egységének elfogadásához. Érzéken túli észlelés, a mindenség érzete. A fentieket figyelembe véve, a korona csakrának van egy külső, ha tetszik felső irányú megfoghatatlan, és egy belső  a dolgok természetéhez kötődő területe. A korona csakra ezen két aspektussal együtt teljes! A két minőség együttesen hoz létre egy olyan spirituális állapotot, ahol a belső tudatosság, az 'isteni én' egyesül a külső Egy-séggel, az isteni transzcendens tudatossággal, megvilágosodást eredményezve.

Mi történik ha csak az egyik, vagy csak a másik részterület működik?

Bár csodálatos dolog lehet megvilágosodott bölcsként élni, az ehhez vezető út mégis a kognitív tudatosság felé vezet. Rendszerszemlélet, összpontosítás, következetesség, szervezés, rugalmasság, én-erő, kiegyensúlyozott érzelmi élet, felelősség, belső béke, emberségesség, elfogadás, empátia...

A koronacsakra optimális működése esetén a  kognitív tudatosságú emberre jellemző írás:
Minden esetben egyéni, nagyban eltér az iskolában tanult sztenderdtől. Az írástömb bár kitölti a felületet, mégis szellősnek mondható, a tudatos jelenlét (maga az írás) és a tudattalan (a papírlap fehér felülete) optimális, egyik sincs túlsúlyban. Az írás jól tagolt. Külső belső tagolásokat találunk. Franciabekezdéseket, idézőjeleket, zárójeleket.Egyéni betűkapcsolások jellemzőek, kreatív légikötések amikor is a betűk összekötése során a kéz a tanultaktól eltérően a kötés egy részét nem a papíron teszi meg.
Ligatúrákkal, a betűk egyéni módú kapcsolásával találkozhatunk. Megjelennek az egopetális száraknak nevezett egyenesek akár az alsó zónában a 'j' betűn, vagy a felső zónás 'l', 't' betűkön.Az 'én-kép' betűk ( a,o) nem pöffeszkedőek, és nem felfuvalkodottak, egyszerűen és jól alakítottak. Egészlegességében elmondható hogy az író egyszerűsít, nem bonyolítja túl a dogokat, közvetlen,  önazonos, mégis jó szociális érzékkel bíró.Mi a helyzet a kognitív tudatosság hiányban jelen lévő transzcendenciával?

Zavarok lépnek fel a koronacsakra működésében! Az istenkeresésből, hiányzik az emberi rész. Az egyszerű, a mindennapi. Helyette megfoghatatlan tévképzetekkel, ködös illúziókkal találkozunk.. Az egységélménybe nem vonódnak be az alsóbb csakrák. A személyiség meghasonul. Ez egyszerűbb esetekben pszichózisban, különféle személyiségváltozásokban nyilvánul meg. Sérülékenyebb lelkű embereknél lehet depresszió, öngyilkossági kísérlet. Szélsőséges esetekben szkizofrénia, epilepsziás rohamok. Amikor egy embert pár tízezerért egy hétvége alatt eljuttatnak az őrület határára, ki fizeti meg a révészt......
Ki fizeti meg a révészt?

Hogyan válthat ki egy 'koronacsakra megnyitás' depressziót?

Amikor a koronacsakra nem belső hatásra aktiválódik, akkor egyszerűen nincs itt az ideje hogy aktiválódjon. Az egyén még éretlen, nem kész az egységélményre. Ha az alsóbb csakrák működése nem optimális és a koronacsakra külső hatásra megnyílik, az egyén a legkisebb negatív hatásra elveszti a talajt a lába alól. Nem lesz jövőképe, helyzetét bizonytalannak, kilátástalannak érzi. Elveszti az eddig megszokott, az életben maradásához szükséges kapaszkodókat. A legkisebb probléma is kizökkenti az egyensúlyából.

Depresszió jelei a kézírásban

Az írástömb, ballra felfelé tolódik, a sorok süllyednek, vagy emelkednek, minden ingadozik az írásban, a betűk szélessége, dőlése, nagysága.  Az íráskép zsúfolt, tömbös. A vonal vezetése megszakad, forradáspontok, elrántások jellemzőek. Jó érzékelhetően az író többször neki fut a mondandónak ismét és ismét elindítja a szövegírást pl a szavakon belül, ettől az egészek olyan szétesett hatása van. Az írás nagy erőfeszítéssel készül, szerény eredménnyel.

Mindent a maga idejében!

Eltekintve a spiritualitást kisipari szinten űzőktől, a több ezer éves múlttal rendelkező irányzatok képviselői, (buddhista, jóga irányzatok) a megvilágosodást, egy a teljességre, egyszerűségre alapozott életút kvinteszenciájának tartják. Ami egyéni, buktatókkal, tévutakkal tarkított fejlődés eredménye. Alapja a személyes tapasztalaton - meditáción - nyugvó gyakorlat.  Ezt nem lehet elvenni senkitől. Pénzért  pedig nem lehet megvásárolni. Amit tehetünk: Törekedhetünk! 

Belül keressétek a fényt, 
önmagatokban leljetek menedéket! 
Vezéreljen az igazság, 
mint fény a sötétben, 
mert az lehet csak menedéktek! 
Magatokban, ne másban higgyetek!
(Buddha)


Szeretettel feléd-->


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …