Ugrás a fő tartalomra

A TAROT mint MÁTRIX! Ne öntsük ki a vízzel a gyereket!

Napjaink EZO TV-s világában szinte lehetetlen a Tarot-ról, keserű szájíz nélkül beszélni. Keresztény kultúrkörben élünk sokak szerint használata elítélendő hiszen az ördögtől való. Mások azonnal a pénzlehúzásra gondolnak. Jogosan. Igen, sajnos ami a Tarot használatából leginkább tapasztalható, az szinte teljes egészében erről szól. Hiszékeny, többszörösen összetett problémával küzdő, sérült lelkű emberek kihasználásáról.......

EZ ITT MOST NEM AZ A FELÜLET!
Közel 35 éve használom a Tarot kártyát mindazok a 'nagy nevek' akik tanulmányozták, és használták a zsidó Kabbala eszmerendszeréből indultak ki. A legtöbb ősi eszmerendszernek megvannak a saját számszaki alapjai, az asztrológia egysége a tizenkettes, a Ji -Khingé a hatvannégyes amin belül aztán több kisebb felosztást is találunk. 
A kabbala egysége a huszonkettes. Furcsa szám ez a huszonkettes, számmisztika mint mesterszámot említi, itt a világ gyakorlatias megjelenítésért felel. Megjelenése a mindennapi életgyakorlatban a sikert vetíti elénk. A héber szent  abc-nek is eredetileg 22  betűje van. A tarot kártyában 22 nagy arkánt, (jelentése titok) találunk, (mindegyiken a héber abc egy egy betűjelével) .

KABBALA 
"Ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, amelynek segítségével az ember ...jobban megértheti a világot és önmagát is..... elevenen élő hagyomány; ma elsősorban az önanalízis és az önfejlesztés eszközeként alkalmazzák. "  (Raj Tamás)
Az emberi életutat a   kabbalista bölcsek egy 'térképrendszeren' az életfán ábrázolták. Az életfán  tíz "kimondhatatlan" nevű Szefirát, továbbá huszonkettő betűt  találunk ezek három talapzaton helyezkednek el. A szefirákat a 22 beavatási út köti össze, ezek a tarot 22 nagy arkánjai, a 'nagy utak' a szent héber abc betűivel. (A  fa számrendszere a fentieknél jóval összetettebb, itt található pl az asztrológia 12 csillagjegye, bolygó-rendszere is. )

A TEREMTÉSRŐL
Abban hogy a teremtés 'hang alapú' több ősi filozófiai  rendszer megegyezik. (Buddhizmus, Krisnatudat, Hindu, Héber). Szinte abban is alig van különbség hogy ezek a filozófiák, magát a teremtést, kimondhatatlannak tartják. Olyannak ami nem megfogalmazató, ez egy fajta 'vanság'. Kérdés, ami nem kérdés hiszen élünk, értelmetlen a választ keresni. A szefirák (jelentése gömb) kimondhatatlanságának oka, a 'vanságukban' rejlik.

AZ ÉLET VAN
A tíz szefira (gömb) három oszlopon nyugszik, középső az egyensúlyé, ami nem más mit a középpont, az 'egy-ség' itt még ismeretlen a dualitás. A Bal a szigor, mint férfi energia,- jang - van jelen, a kiáradást az energiát szimbolizálja. A  jobb a könyörület oszlopa, - jin - a befogadó női energiákért felel. 
A teremtődés, testesülés valamiféle duális energiát hoz létre, az egyből, így jön létre a kettő, a kettőből pedig minden ezer dolog. Ellentét és egység, hasonlóság és komplementeritás , ez az élet.

SORS VAGY ÚT ?
A tarot 22 nagy arkánját a kabbalista bölcsek egy egésznek vették. Egy személynek. A 22 lap szimbólumrendszere mutatja be,  azt a szabad embert, aki a béke (belső béke, ezáltal külső béke) megteremtője. 
A 22  lap/út olyan tudatállapotot szimbolizál, melyeken minden embernek keresztül kell mennie, ahhoz hogy ' bejárja' útját, korrigálja a negatív karmáját. Az utakat mindenki végig járja, nem lehet egyet egyet kihagyni.

ÉLETÚTELEMZÉS 
A tarot használatának egyik módja sorselemzés.  Az életfán található '22 Nagyút' nem más mit egy mátrix, ami az ősképek jelképrendszerén keresztül vezeti az embert a megismerés felé. Legtöbbünk élete nem egyszerű, összetett társadalmi rendszerek, rohanó világ. Sokaknál  az életút során, több 'Nagyút/lap' is aktuálissá válik. Visszatérő komplikációk az életben, megoldatlan helyzetek. Karmatolódás! Létrejötte során, az egyéni életútban egyszerre több karma jelenik meg,  eltérő élethelyzetek sokaságával.

És hogy mi az, ami több száz év távlatából, változott? Az értelmezés iránya. Valamikor fentről, a szellemi szférából kezdték, talán mert a múlt embere közelebb állt az istenihez. A jelenkor gyakorlatias, érzékszervi világában az életútelemzés az ösztönszférából, az alsó szintről indul.  Nem véletlenül, napjaink embere azt hiszi el, amit lát, amit megfog, a tapasztalat leginkább érzékszervi szintű. Az ember 'istenarca', a karmikus, ill egyéb életvezetési problémák ősi szimbólumokkal való keresése, a bajban mutatkozik meg. 
Ez az a pont, amikor az ősi tudás egy teljes egységgé olvad össze, a segítségnyújtás eszközévé válva. Jól érzékelhetően ennek semmi köze a középszerű, ám jó verbális technikával rendelkező, 22+56 lap egysíkú jelentését bebiflázó, különböző televízió csatornán megjelenő 'jósoknak'.
Tarot! Kihasznált, megvetett, lenézett  szimbólumrendszer, amit évszázadokkal ezelőtt, nagy tudású mesterek, az emberi élet értelmének keresésére, helyzetek, lehetőségek értelmezésére, az emberi lélek mélységeinek, és magasságainak megértésére hívtak életre! Tisztelet ezért.

Ma  Hamvas Béla művei, reneszánszukat élik, ezek közül is Tabula Smaragdina, egy alapmű. Ebben kitüntetett figyelmet szentel Hamvas a Tarot-nak, érdemes elolvasni. 
( Az alábbi linken találod )

Szeretettel feléd-->

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …