Ugrás a fő tartalomra

NUMEROLÓGIA: RÁK, SKORPIÓ. HALAK , 2016-ban

Az összes jegy közül a víz jegyűek számára tartogatja a 2016-os év a legtöbb pozitív lehetőséget, sikeres kimenetelű helyzetet. Már az első mondat kijelentésekor érdemes elgondolkodni az tűz/víz elemek ambivalenciáján. a 2016-os évet a 9-es szám rezonanciája hatja át, a kilences egy kiáradó jellegű, tüzes marsi energiákat megtestesítő minőség. Hogy lehet egy tüzes, ellentmondásos, hirtelen fellángoló energiákat tartalmazó közegben, a yin energiákkal bíró víz elem sikeres? A víz mint ősminőség leginkább a Hideg / Nedves meghatározásokkal jellemezhető. Mint Hideg minőség, egyfajta magába foglaló - feloldó jelleggel magyarázható. A Nedves minőség a víz rugalmasságában érhető tetten, semmit sem változtat meg amivel kölcsönhatásba kerül, magába fogadja – feloldja-  amennyiben ez nem sikerül, körül veszi, hozzá idomul, magáévá teszi az adott  tárgyat/ személyt/ helyzetet, majd kibontja annak lényegét, mindenkor a saját elképzelései szerint. No de a tüzet?  Igen a tüzet is! Véleményem szerint a víz a legerősebb energiaminőség.

A VÍZ JEGYEK

A víz elem kardinális jegye a Rák. Lévén a víz az érzelmi területeket uralja, a Rák az érzelmi minőség tetterős, cselekvő oldalának lényegét jeleníti meg. Kitartó, szívós akarattal éri el sikereit, amikor a környezet már rég lemondott az adott dologról, a Rák még mindig annak megszerzésén fáradozik, sokak számára észrevétlenül, legtöbbször sikeresen. Hangsúlyos családcentrikusságának köszönhető, erős biztonság iránti igénye, ez az oka, hogy víz jegyű Rák kardinális elemként, valamelyest mégis fixnek tekinthető. Érzelmeiben nagyon erős, mély érzésű, gyermekszerető. Nagy belső energiakészlettel rendelkezik, kifelé egyszerűnek nyugodtnak ható, lelkileg összetett személyiség. A felszínesen véleményt alkotók sokszor egy kézmozdulattal söprik le, „Á XY nem számít.” amit legtöbbször meglepődés követ. A Rák személyiségű embereknél a látszat szinte mindig csal. Víz elem lévén a Rák könnyen alkalmazkodik. De csak kisebb horderejű dolgokban. A külcsíny mögött a belbecs az, hogy vélhetőleg a környezeti észlelés idejétől visszafelé számítva hosszabb ideje a Rák nagyobb volumenben gondolkodik, és lépdel szépen a célja felé úgy, hogy közben a környezet óhatatlanul is - tudtán kívül -, az Ő elképzeléseit hajtja végre. 

A Skorpió mint a víz elem  szilárd  jegye,  a helyzetek/ emberek/ egzisztencia  megszerzésén és megtartásán, azaz az érzelmi minőségek általi  fixálásán fáradozik. A stabil minőség elsősorban a határozottságában, kitartásban érzékelhető. A víz elemek mindegyikénél elmondható hogy semmi sem az, amit az óvatlan ember gondol róla. Bár a Skorpió állhatatos és kitartó és a látszat szerint megingathatatlan, víz elemként mégis csak mozgásban van. Lelke mélységeit két ellentétes erő uralja, ha tetszik hasítja szét. Az egyik az elfogadásra, befogadásra törekszik, a másik a küzdésre megszerzésre uralásra. Mint amikor a víz és tűz találkozik, mindenkor a nagyobb mennyiségben meglévő győz. Ennek a kettősségnek köszönhető az egyébként állandó fix jegy belső dinamikája, érzelmeinek ellentmondásos volta. Az egymásnak feszülő belső energiák kiegyensúlyozásához  időre van szüksége, ezért van hogy a Skorpió oly sokszor érzi jól magát egyedül úgy, hogy e közben  nem érzi magányosnak magát. A Skorpió kedveli a ’neki való ’ társaságot, szívesen beszéli meg az emberekkel a pillanatnyi problémáikat, elfogulatlan partner, viszont személyes titkait szinte soha nem osztja meg, másokkal, érzéseit titkolja ez elsősorban nem  a bizalmatlanságának, inkább a víz elemekre jellemző  érzékenységére, a befelé orientálódó yin energia túlsúlyára vezethető vissza. 

Végül a víz elem változó jegye, a Halak. A nevéből kiderül hogy ketten vannak. E kettősség az elsődleges oka, a jegy változékonyságának. És mivel a hal nem képes beszélni, azaz csöndes, befelé forduló, elhallgató. a környezetére ráhagyó, problémahelyzetben inkább rejtőzködő, a Halak  lett a legkevésbé meg nem értett jegy. Megérteni – vagy nem -  csak azt lehet, aki kimondja amit gondol, ám a dolgok ilyetén rendezése gyakorta konfrontációval jár, ez az amit a Halak nem tud felvállalni. Nagyon szenzitív jegy. Lelkében határtalan emberszeretettel, ő az aki  áldozatra is képes a másik emberért, önzetlenül, hálát nem várva. Ennek hátulütője lehet, hogy a jóindulata miatt kihasználhatják. Lelkét ellentétes erők feszítik. Egyfelöl nehezen uralkodik érzékenységén ami szeszélyes kiszámíthatatlan magatartást eredményezhet, másfelöl befolyásolható, és bár érzékenysége miatt fel fel fortyan, hajlamos sodródni az árral, gyakorta a baráti kör jellege szabja meg hogy hova jut/ nem jut el az életben. A leginkább támogatásra szoruló jegy.

ELSŐ NEGYEDÉV 
A Rákok folytatják az előző évben elkezdett munkát, kiszámítható módon haladnak előre. Amit elképzeltek sikerre fogják vinni. Többen új feladatokat kapnak, ez történhet a már meglévő munkahelyen, vagy lehet egy régóta dédelgetett álom megvalósításának kezdeti lépése.  Összességében az első negyedév a béke, az előkészítés időszaka számukra.
A Skorpió jegyűek közül a keresők, ebben az évben ( második negyedév) komoly partnerkapcsolatra számít-hatnak. A kapcsolat jelei már az első negyedévben észlelhetőek lesznek, viszont ekkor még nem realizálódnak. A lehetőséget ’nehezen veszik észre’ ennek oka a saját személyiségükben keresendő, előbb vagy utóbb minden párkereső Skorpiónak el kell döntenie, hogy a lelkében élő két farkas közül melyiket eteti, azt aki uralkodni akar, vagy azt aki be és elfogadó. Aki ez utóbbi mellett döntenek, meglelik azt a másikat, aki pont egy olyat keres, mint ők.
A Halak közül sokan nehezebb időszakon vannak túl, ez az első negyedévben tudatosul, sokuk hálát érez, többen bizonyos segítő személyek felé fejezi ki ezt, de lesznek olyanok is, akik hálájuk jeléül karitatív célokra adakoznak. Az első három hónap a fájdalmas érzések elengedéséről, a mindennapi kis csodák élvezetéről szól.  

MÁSODIK NEGYEDÉV
A Rák jegyűek számára a második negyedévben érik be az addigi áldozatos munka, elképzeléseik előkészítése. Ebben az időszakban több friss kapcsolat, szakmai/ magán/ üzleti lehetőség adódik számukra, beindul az élet. A mindennapok változékonyságát jól veszik ( köszönhetően a jó előkészületnek). Ebben az időszakban többször érezhetik úgy hogy valami különleges oknál fogva (meg nem magyarázhatóan) szerencsések. Jó időben, jó ötletek, ugyanakkor a megfelelő emberek társaságában egycsapásra alakulnak a dolgaik. 
A Skorpiók mint azt írtam megtalálják azt az embert akivel kapcsolatban komolyabban foglalkozhatnak az együttélés gondolatával. A második negyedév számukra is több új lehetőséget tartogat, úgy a munkában mint a mindennapokban. Többet mozognak, utaznak felpezsdül az életük. Sokuk érezheti úgy mintha egy régi esemény köszönne vissza az életükben, valami ami már megtörtént egyszer, most is csak magasabb minőségben.
A Halak második negyedéve, változékony lesz. A gyors változtatást igénylő  helyzetek , pl munkahely, vagy lakhelyváltoztatás, esetleg nagyobb horderejű adásvétel kibillenti őket viszonylagos egyensúlyi állapotukból. Az időszak jól zárul, de jogi ügyekben ( örökség, egyéb magán jellegű egzisztenciális kérdéssel kapcsolatos ügyek ) feltétlen kérjenek segítséget. Szakmai segítséget. Szükségük lesz rá! 


HARMADIK NEGYEDÉV 
Mindhárom jegynél sikeres életszakaszt hoz  a harmadik negyedév. Bár az időszak dinamikus, és fordulatokkal teli lesz,  jól veszik az akadályokat.
A Rákok a harmadik negyedévben  több nagyobb horderejű nyilvános eseményen vesznek részt,  sokuk mint vezető, vagy szervező. Barátságok alakulnak ki szerelmi fellángolással tarkított az időszak. Munkájukban az ellenőrzés időszakát élik, egyfajta visszacsatolás ez, az eddig betervezetteket és elvégzetteket veszik számba. Az év leg dinamikusabb időszakát élik. A harmadik negyedév végére fáradság jeleit tapasztalhatják, bár nem gyorsaságukról ismertek, mégis ebben az évben többet bevállaltak, és mert a vállalásokat teljesíteni kell, az év utolsó hónapjaiban igen csak be kell osztaniuk a megmaradt energiáikat.
Ez az időszak a Skorpió számára is dinamikus, több programmal, lehetőséggel. Ő is többet vállal be mint szokott. Az életszakaszban a pezsgőbb élet miatt, több lehet körülötte a súrlódás is, a probléma helyzetek kisebb nagyobb szócsatákban kimerülnek . Semmi komoly! Semmi olyan magánéleti konfrontáció, amit ne tudna könnyen megoldani. Ami a jelenben a jövőt valamelyest veszélyeztetheti, az az életöröm, amivel habzsolni tudja az életet. Amikor ösztönkésztetéseinek enged, hajlamos túlzásokba esni (itt elsősorban a magánéletre gondolok) , ez megijeszthet egy kevésbé temperamentumos embert.
A Halak jegyűek számára is jót hoz a harmadik negyedév. Kapcsolatokat a munkában, az üzleti életben társakat, magánéletben barátokat. A halak ebben az időszakban számíthat egy új/régi szerelem megérkezésére. Egy régi volt szerelem látogathat vissza a múltból. Megjelenése több kérdést is felvet , döntés helyzet alakul ki, a Halak bizonytalansága nem kedvez a szerelem kibontakozásának.  Ez a magánéleti lehetőség az év végén is meglesz, se veled se nélküled helyzetet eredményezve. 
Mint a többi jegynél, a víz elem képviselőinél is az utolsó három hónap az év lezárásával, az új évre való ráhangolódással telik. Valahogy úgy jönnek ki a dolgok, hogy sokan zárni fogják év  végén az évet.(Nem triviális értelemben.) Ez azt jelenti, hogy sokan életszakaszt zárnak, és majdan a 2016-ra mint az életük fordulatának évére tekintenek. Legyen az a magánélettel munkával vagy személyiség fejlődésével kapcsolatos.

AMI NEM ELHANYAGOLHATÓ

Fogadd meg, az ősi mesterek több ezeréves, ajánlását. Olvasásra, megfontolásra ajánlom a
http://jiking.eljunktudatosan.hu/josjelek.htmlb linken található 
29. A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE – Kan, illetve az 
58. MÁSOKKAL MEGOSZTOTT ÖRÖM - Tui,    képjel  mellett található útmutatásokat!  
                    
Bízz magadban,  bízz a víz minden feloldó erejében. Sikerül!

                                                                                                          


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …