Ugrás a fő tartalomra

NUMEROLÓGIA: MÉRLEG, VÍZÖNTŐ, IKREK 2016-ban

A 2016-os évet  a 9-es szám rezonanciája hatja át. A kilences a marsi energiák rezgése alá rendeltetett, és mint ilyen az energikusság, a kalandvágy, nyughatatlanság, a szellemi energiák erőteljes kiáradása jellemzi!  A Mars energiái tüzes, férfias, aktív energiák, a levegő jegyek, mióta világ a világ nagy egyetértésben léteznek ezzel a tüzes energiaminőséggel. Ez így igaz is, a levegő táplálja a tüzet, azaz ad magából, azért, hogy a tűz létezni tudjon. Mi a helyzet akkor, ha a tűz, ez a harcos dinamizmus, szeptemberig igencsak áthatja a teret. A levegő jegyek életvitele, mindennapjai oly annyira felgyorsulhatnak, hogy ez egy talajvesztéses helyzetet is eredményezhet. Amíg a föld elem mint anyag jól ’elbírja, megtartja’ a 9-es elvi minőségét, addig a tüzes jegyek bizonyos idő utáni kiégésére van esély, a levegős jegyek esetében pedig szélsőséges hirtelen keletkezett általuk nehezen uralható helyzetek adódhatnak.

A LEVEGŐS  ELEMEKRŐL

A levegő elem kardinális azaz teremtő jegye, a Mérleg! 
A Mérleg a cselekvést irányítást az alkotást, hangsúlyos - a levegő elemekre jellemző – mentális kommunikatív energiákkal végzi. Gondolkodására jellemző, hogy figyelmét gyorsan képes egyik dologról a másikra vinni. Ez létezésének alapja, képes ezt a tökélyre fejleszteni. Gondolati síkon szinte mindig környezete előtt jár. A jegy hangsúlyos velejárója az igazságra való törekvés, és a méricskélés. Ez utóbbi lelassíthatja a mindennapjait, ezzel együtt is legtöbbször gondolati területeken (elképzelések, célmeghatározások) megelőzi környezetét. Jó irányító, viszont kevésbé gyakorlatias, inkább teoretikus. És mert képes ’egészben látni’, a dolgok kezdeti szakaszában, valaminek az elindításakor kamatoztathatja igazán a képességeit.  A Mérleg a kapcsolatok embere, egyedül képtelen létezni, az erőt az ego-t ha tetszik, szinte mindig külső visszajelzések alapján építi fel, ez még érettebb korában is gyakran jellemzi.

A Vízöntő a levegős jegy szilárd eleme. Itt ellentmondás érzékelhető, szilárdság kontra levegő ez az ambivalencia az oka annak, hogy az összes jegy közül a Vízöntő a leginkább ellentmondásos fix jegy. A szilárdságot igazán, a jellemében lehet felfedezni, szinte a végletekig képes ragaszkodni meggyőződéséhez. Az útját maga szabja meg, a kivitelezésben nagyon kitartó. Az elért eredményeket pedig, bármi áron megőrzi. Erős akaratú. Szociálisan nagyon érzékeny, fejlett igazságérzettel. Viszont amíg az igazság iránti fogékonyság a  Mérleget mint irányító jegyet inkább lassítja, addig ugyanez a Vízöntőt energetizálja. Ez teszi őt a leginkább az érzelmeire hallgató levegős jeggyé! Az érzelmi mélységek és magasságok miatt lehet ő nagy igazságosztó, aki kiáll az emberi jogokért, de lehet ő adott eszmeiség fanatikus képviselőjévé is. Ugyancsak a hangsúlyos emocionális háttér miatt, gyakorta jelenik meg mint újító, vagy mint a függetlenség és a szabadság képviselője. Ellentétben a Mérleggel, a Vízöntő bizonyos időközönként szereti a magányt, ilyenkor szüksége van az időnyerésre, átgondol átütemez, rendbe rakja nyugtalan lelkét.

A levegős elemek változó jegye az Ikrek. Ő a mindennapok átváltozó művésze. Elsődleges energia forrást a környezete jelenti számára. Ez pozitív esetben jelenthet egy altruisztikus a másik embert segítő empatikus folyamatos jelenlétet, egy óvó védő attitűdöt, negatív esetben pedig egy gyermeki, a másikon csüngő, a másikat öncéljaira felhasználó irányultságot. Az ikrek labilis jegyként a nagy alkalmazkodó, a láttatás embere. Ritkán mond egyéni véleményt, nézeteit illetően vagy hallgat, vagy egyetért, e két utóbbi vonása miatt ő a legnépszerűbb jegyek egyike. Változékonysága leginkább a kommunikációban érzékelhető. Bár mindegyik levegős jegy jól kommunikál, de az Ikrek beszélőkéje kimagaslóan jó, ebben rejlik a jegy erőssége. Esetében érzékelhető leginkább a levegő elem kiáradó volta, nem kedveli a magányt, a létezéséhez állandó külső ingerre van szüksége, ez leginkább a társasági élet kedvelésében, az emberközpontúságban nyilvánul meg! Mint az összes labilis jegy, jelen inkarnációjában nagy eséllyel kerül távol a születési család értékrendjétől, azaz mostani élete leginkább ’tanuló-út’.

AZ ELSŐ NEGYEDÉV
Az év első hónapjaiban a levegő elemek egyike sem pihenheti ki, a 2015 év fáradalmait. Mindjárt az év eleje döntéshelyzeteket hoz számukra. Sokuk gondolja úgy, hogy előrehaladásukat gátló tényezőtől, - személytől, helyzettől - kell megszabadulnia. Többekkel előfordul, hogy saját szokásaikat kívánják megváltoztatni, az önismeret területén kívánnak előre lépni. Ez a későbbi élethelyzeteikre nézve, jó döntésnek bizonyul. Bármiféle legyen az év elei döntéshelyzet, ne okoskodják túl. Akár személyi, anyagi kérdésekben, ellentétben az eddig megszokottól, ne csak az észérvekre, az érzelmeikre is hallgassanak.
A mérleg jegyűek számára lesz leginkább kedvező az év első három hónapja, energikusságuknál, jó szervező képességüknél fogva, könnyen veszik az akadályokat. Sokuk baráti, illetve intim kapcsolatoknak vet véget. Mások lezárva a régit, új kreativitást igénylő feladatokat vállalnak. Sokan valami új dolog megtanulásba kezdenek. 
A Vízöntőknek átgondolt óvatos lépéseket javaslok. Mindenkor legyenek tudatában hogy elképzeléseik mindenáron való végig vitele, a környezetre való ráerőszakolása, hosszú távon nem kifizetődő. A Vízöntők a 2015-ben eltervezetteket szeretnék végig vinni. Bármiféle elképzelés is legyen az, aludjanak rá. A várható pozitívumokról, negatívumokról, készítsenek józan kritikus leltárt, döntéseiket érdemes e leltár végeredményének ismeretében meghozni. Amennyiben most rugalmasabban állnak a helyzetekhez, majdan kevesebb fájdalmas döntést kell meghozniuk.
Az Ikrek számára szintén jól indul az év. Ők sikeresen birkóznak meg (egész évben) a változásokkal. Képesek lesznek a mindenkor helyzetekből kihozni a legjobbat. Nem térnek ki az új tapasztalatok elöl, környezetüket pásztázó figyelmük éber, így idejében éreznek rá a lehetőségekre.


MÁSODIK  NEGYEDÉV
 A második negyedév változást hoz a levegős jegyek életében. Amennyiben az év első három hónapjában nem sikerül az elképzelt új lehetőségeket elindítani, a második negyedév energiái megadják ennek lehetőségét (sokaknál nem várt módon, lavinaszerűen). Szakítások, válások, a régi ismert dolgok maguk mögött hagyása. Sokan ellentmondásosan élik meg ezt az időszakot.                                                                          
A Mérlegekre lesz leginkább jellemző, hogy megszakítanak kapcsolatokat, elhagynak eddigi színhelyeket. Az időszak nem lesz fájdalom mentes, de az a part, ami felé igyekeznek, sikerekkel kecsegtet akár magánügyi, akár munkahelyi, pénzügyi kérdésekről legyen szó. Itt felhívom a figyelmet a kitartásra, minden kezdet nehéz tartja a mondás, eldönteni hogy véget vetünk valaminek, és újba kezdeni, nem könnyű Véghez vinni, nem egyszerű. Lesznek buktatók, ez az időszak nem a mérlegelés dekázás időszaka lesz, vinni kell az elhatározást bármilyen nehéz is.
A Vízöntők második negyedévének két szélsőséges aspektusa: akik az első negyedévben lassítottak átgondoltak és a környezet elvárásait figyelembe véve korrigáltak, nekik kedvező lesz, mert az elkezdett tevékenységeiket, munkát kapcsolatot folytathatják. Akik ezt nem tették meg, nekik nehéz változásokkal teli, vitatkozós lesz a második negyedév. Ahhoz hogy az időszak pozitív eredménnyel záruljon, meg kell tenniük az elmaradt lépéseket, ezért a Vízöntő joggal érezheti úgy, hogy az év közepére az év elejéhez képest visszatáncol. 
Az Ikrek ebben az időszakban a megszokottnál is jobban hagyatkozik a környezetére. A második negyedév az információ bőség időszaka, (ez a harmadik negyedévben is folytatódik) , ami az értesülés éhes Ikreknek,  is sok lesz. Az Ikrek sajátja hogy átfolyatnak magukon dolgokat, ismereteiket a környezet visszajelzéseiből szerzik. A második negyedévre túl sok lesz az információ, túl sok a lehetőség, és nagyon eltérő a környezet véleménye. Ez egyfajta egyéni döntést csikar ki belőlük. Megállásra megfontolásra kényszeríti őket  a helyzet.
Összességében tehát jól érzékelhető hogy a levegős jegyek számára a második negyedév eseménydús és fordulatokban gazdag lesz.

A HARMADIK NEGYEDÉV
Amennyiben az év első fele nem volt kellő képen megalapozott, a harmadik negyedévben hangsúlyosan erőt próbáló helyzetekkel kell a Levegős jegyeknek szembe nézniük. Sokan belső félelmeket fogalmazhatnak meg, ennek okai összetettek. Lesznek akiknél a rossz irányzék, a nem megfelelő út  megválasztása, lesznek akiknél a bizonytalansági faktor túltengése, és lesznek akiknél az előzőleg nem kellő lelkiismerettel meghozott döntések miatt jelentkeznek veszteségélmények. A harmadik negyedév során realizálódik, hogy képesek voltak-e energiáikat megfelelően beosztani. Az időszak megélésének, túlélésének záloga, a félelmek eredőjének felkutatása, és a szembenézés. Aki tudja mitől fél, az ráeszmélést követően, nem fél, mert tudja hogy mivel áll szemben, és azt is hogy mit kell tennie. Bár a levegős jegyek mindegyike intellektuális beállítottságú , mégis javaslom, hogy ebben az időszakban a megszokottnál is nagyobb figyelemmel legyenek a környezetükben élőkre, vegyék észre honnan érkeznek degradáló negatív energiák, és amennyire lehetséges kerüljék ezeket az embereket. Ne hagyják megfélemlíteni magukat.
A Mérlegek az év első felében a változtatásokat nagy körültekintéssel hozzák meg, ha ezt így teszik, ez az időszak nehézségei ellenére könnyen feldolgozhatóvá válik. Ha nem, a veszteségek irányváltást generálnak, és a harmadik negyedév végére új irányt, kapcsolatot lesznek kénytelenek keresni.
A Vízöntők helyzete az év harmadik negyedévében kevésbé ellentmondásos, ők jobban átlátják a helyzetüket. Bár nagyobb hévvel élték az évet, a nagyobb amplitudón belül a mélységek és magasságok is jobban érzékelhetőek voltak, ám erre az időszakra a helyzetek   konszolidálódtak. Az évközbeni feladathelyzetek időbeni megjelenése, lehetőséget adott azok orvoslására.
Az ikrek harmadik negyedéve kissé kaotikusnak hat, sokuk nem találja helyét. Kapkodnak, megpróbálják az elmulasztott lehetőségeket, helyzeteket, emberi kapcsolatokat bepótolni. Hibás döntéseiket korrigálni. Érdemes egyszerre csak egy vállalást teljesíteni. 
Az utolsó negyedév a levegős jegyeknél az év kilenc hónapjának konszolidálása. A kiegyenlítés a pozitívumok és negatívumok közti ellentétek oldása. Összességében elmondható hogy a 2016 év a levegős jegyek számára  (magából a levegős adottságokból fakadóan is) mozgalmas, változásokkal teli, döntéshelyzetekkel tarkított, új lehetőségek kipróbálásával megspékelt, irányváltásokkal  díszített lesz.
ELGONDOLKODTATÓUL
Mint a földes, tüzes jegyeknél a levegős jegyeknél is érdemes megkérdezni az Ősi Mesterek mit javasolnak. Az eddigiek során olvasásra ajánlottam a http://jiking.eljunktudatosan.hu/josjelek.htmlb  linken található kuák közül  az 52-est és a 29-est.
A  Ji-king 29-es  A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE – Kan,  jósjel által megfogalmazottak szem előtt tartását most is indokoltnak tartom, ezen kívül javaslom a  3-as KEZDETI NEHÉZSÉGEK – Csun, és a a 23-as FELBOMLÁS – Po képjelek tartalmának átgondolását.

Javaslat az év első három hónapjára, a 3-as képjel KEZDETI NEHÉZSÉGEK - Csun 
Az év kezdeti szakaszában a levegős jegyek egyike se fogalmazzon meg hosszútávú célokat, számukra a 2016 év nem erről fog szólni. Mint írtam több helyen, itt is javaslatként ez olvasható , bármibe is fognak, nehéz lesz a kezdet, mert erőteljes  külső ellenállással találkoznak. A 2016 terveihez nagy szükségük lesz segítőkre, jó szemmel találják meg azokat. Az időszak az összpontosításé, befelé fordulásé önismereté.
A második negyedévben a 23-as képjel a FELBOMLÁS – Po energiái irányítanak.  
Ebben az időszakban érdemes kissé lassítani, ha kell megállni, ami veszni látszik, menni akar, menjen, ha a levegős jegyek közül bármelyike lépést, távozást, elhagyást latolgat tegye meg. Ez a három hónap a lezárásokról, az óhatatlan veszteségről, és az újrakezdésről szól, az okos megfontolt döntésekről.

Végül de nem utolsó sorban  a  52-es képjel a NYUGALOM -Ken
Jelzi hogy a harmadik negyedévben a levegős jegyek mindegyike elér egy határvonalhoz. Előrehozott számvetést érdemes végeznie, megállni , lelkiismeret vizsgálatot tartani. A képjel határozott jelentése a külső mozdulatlanság, a befelé fordulás, kivárás. Azzal a határozott tiltással, hogy a jegyek egyike se engedjen a félelmeknek, vágyaknak szorongásainak. Hagyja abba a gondolati síkon, és a valós életben létrejövő száguldást. A levegős jegyek számára a szemlélődés időszaka ez.

Ne feledd lassíts, várj ki, ne légy türelmetlen!Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …