Ugrás a fő tartalomra

AZ ŐSI METAFIZIKAI TUDÁS! " A helyénvlóság elve" szerinti élni!

A teljesség elvét követő klasszikus metafizikai tanítások ajánlják, hogy viselkedésünkben ragaszkodjunk a ’helyénvalóság elvéhez’. A helyén valóság egyszerű értelmezése szerint  minden élő és élettelen teremtménynek meg van a helye az univerzumban. Ha a teremtett dogok az ok okozat szintjén megfelelően működnek, minden a rendjén van! Mi a helyzet velünk emberekkel. Hol van, hol lenne a helyünk? 

NI HUA-CHING MESTER VÁLASZA

A természettel összhangban élő, a harmonikus egyensúly, és a teremtő helyénvalóság elvének rendjét valósítja meg,…......
mivel tudatában van saját valódi természetének. Aki letér az Útról, a természet ellen cselekszik, mivel nincs önfegyelme.  Az igaz bölcsesség hordo-zója az Utat választja, és amikor hasznos tudás birtokába jut, azt szorosan a szívébe zárja, és nem felejti.
Az ember sikeresen vezethet egy családot, egy államot, egy királyságot. Visszautasíthat magas tisztséget és bőséges javadalmat. Sétálhat mezítláb éles késpengéken. Sokkal nehezebb azonban kitartania a harmonikus egyensúly mellett önmaga, a teremtő helyénvalóság mellett pedig a külvilág irányában. A teljes erényesség megfelel a  természetnek. Ritka az olyan , aki képes megvalósítani.
Tudom miért nem érvényesül ez az út az emberek között.
A bölcsek túlszabályozzák magukat, az okosok letérnek róla, az ostobák rá sem térnek. 
Tudom miért nem értik meg az Utat.
A tehetségesek és erényesek letérnek róla, a tehetségtelenek és az erénytelenek pedig nem  lépnek rá..........
Az emberek bölcsnek hiszik magukat, de amikor az orruknál fogva vezetik őket, és hálóba vagy verembe esnek, nem tudják hogyan szabaduljanak meg onnan. Ez mutatja hogy érzéketlenek a finomenergia visszahatásának egyetemes törvényére. 
Az emberek bölcsnek hiszik magukat de még egy hónapig sem képesek kitartani, a harmonikus egyensúly és a teremtő helyénvalóság mellett. 
Az Út nincs messze tőlünk, ha viszont magunkon kívül próbáljuk keresni, kitér előlünk.....
A természettel össz-hangban élő ezért azt igényli, hogy mások az ő benne rejlő teljesség-természetének megfe-lelően tekintsenek rá! Nem kutat külső mester-séges minta után, hogy azt magára vagy másokra erőltesse.  Amikor a lehető legteljesebb összhang elve szerint képezzük önmagunkat, akkor az élet egyetemes útját követjük.
Az Íjászat gyakorlás a természet Útjához hasonlít. Ha az íjász elvéti a céltábla közepét, hátat fordít és magában keresi a kudarc okát.


AKÁR KÖNYV  AJÁNLÓ IS LEHETNE

A fenti idézet , Ni Hua-ching az ősi kínai szellemtudományok mesterének, a TAO - a leheletfinom, egyetemes törvény című könyvéből való.  Ni mester mint a metafizika teljes körű tudója tanításait a hosszú éveken át folytatott szellemi gyakorlása  eredményének tekinti. Végül pár szerény gondolat tőle: „Sem kiválasztott, sem kitüntetett nem vagyok. Amit elértem, a kemény munkának és fordulatos, megpróbál-tatásokban bővelkedő életemnek köszönhetem. Életemet annak szenteltem, hogy segítsem azokat, akik fejlődésük érdekében életük nehézségeit szorgalmas tanulással egészítik ki. Ez személyes felajánlásom barátaimnak.”
Köszönet és hála érte!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …