Ugrás a fő tartalomra

A FÉRFIVÉ VÁLÁS MINT RITUÁLÉ, Popper Péter tollából......És napjainkban?

Popper Péter a LELKEK ÉS GÖRÖNGYÖK című könyvé-ben több részen (fejezeten) keresztül foglalkozik, az érett-ség, a felnőttség kritériumaival. A férfivá válással, a nőies-séggel. Napjaink uniszex világában egyre látványosabb a nemi szerepek összeolvadása, férfias nők, nőies férfiak. Az hogy a nemi szerepek hogyan változnak, és hogy ez mennyi-ben változtatja meg az embe-riség jövőjét, talány. Viszont a múltra érdemes oda figyelnünk! Tarot kártya forgatóként több tízéves tapasztalatom is ezt igazolja vissza, a múlt meghatározza a jelent, a jelen pedig a jövő záloga. Ezt mint alapvetést fogadom el. 
Popper sorain elgondolkodva, arra a következtetésre jutottam ma sincs ez másként. A helyszín, a rituálé, a kor változhat persze, a végeredmény viszont minden esetben egy életképes, érett, családját fenntartani képes, fegyelmezett  férfi ember  kell legyen. Ha véleményed szerint mégsem? 
Adódik a kérdés....Emberiség, merre tovább?  Részlet a könyvből:

A MÍTOSZ, A KULTUSZ, AZ EMBER ÉLETE

A számtalan variációt és szokást mutató avatási rítusokból kiemelünk néhány fontos közös elemet. Attól függően, hogy miből élt a törzs – pl. ha vadászatból -, az ifjúnak egyedül el kellett mennie a dzsungelbe, elejtenie egy jelentős vadat és egyedül hazahoznia. 
A misztikus hiedelmeket lehántva róla, ez egy szociális próbának tűnik. Képes-e önmagát és jövendő családját megfelelően ellátni?
Mert a felnőttség egyik alapfeltétele a szociális érettség, amely – normális társadalmi körülmények között – lehetővé teszi, hogy igényeinek megfelelően előteremtse, amire feltétlenül szüksége van. Tehát nem térhetett vissza egy apró nyulacskával, sem a hírrel, hogy elefántot ölt, de nem bírja hazaszállítani. Amikor ezt a próbát sikeresen megállotta, következett a második. 
Jelentős testi fájdalmat kellett nyikkanás és moccanás nélkül elviselnie. Volt, ahol tűzbe tartották a kezét, felhasogatták az arcát vagy körülmetélték. Ez az önuralom próbája volt. A felnőtt férfinek jelentős tűrőképességgel, önfegyelemmel kell rendelkeznie. Azután próbára tették lelki szilárdságát, a stresszek elviselését.
Valamilyen misztikus vagy tárgyi módon a halál közelébe vitték. Át kellett élnie a halálfélelmet, a más létdimenzióba való átlépés sokkját, élet és halál határmezsgyéjének a drámáját pszichés összeomlás nélkül. 
Aki nem állta meg valamelyik próbát, azt továbbra is gyereknek tekintették. Ez nagy szégyen volt. Akik a próbákon sikeresen túljutottak, végül a legjelentősebb avatási szertartáson estek át: tudomásukra hozták a nép féltett mágikus titkait, amelyekről senkivel sem beszélhettek, legkevésbé nőkkel.  A fecsegőt megölték.

A TITOK

A szuhua indiánok tizenkét éves korukban avatják férfivá a fiúkat. Előtte három hónapig egyedül kell élniük egy kunyhóban a dzsungel mélyén és vadászzsákmányukból kell eltartaniuk magukat. Az őserdőben ezerféle veszély leselkedik rájuk, mér-ges kígyók, vadállatok, vérengző orchideák, halálos kórt terjesztő csípős rovarok és nem utolsó sorban farkas-asszonyok, akiket hűtlenségük miatt a varázsló toportyánná változtatott. Éjszaka, amikor a Hold fehér hiénája a dzsungel felett kóborol, fényaszszonyként ölelkeznek azzal, aki a fekhelyre engedi őket. Reggelre eltűnnek, mint az álom, és a férfi, akinek a karjaiban háltak, hetek alatt elsorvad. Nem siratják őket és azokat sem, akiket megölt az őserdő. 
De akik életben maradtak, azok igazi férfiak.
A próbatétel három hónapja után újabb három hónapig szerzetesi közösségben élnek és a teremtett világ titkaiba avatódnak  be. Az utolsó éjszakán eljön hozzájuk a varázsló, a törzsfőnök és a falu legöregebb embere, aki féllábbal már a sírban van.
És szólnak:
   -    Íme, tudomásodra hozzuk az emberi lét legnagyobb titkát. Ekkor a 
         fiúk leborulnak és úgy maradnak.
   -    Halálra születtél, és életre fogsz halni.
   -   Závángá! – mormolják kórusban az avatottak, ami azt jelenti,hogy 
        „Itt  vagyok!”
   -   Világ Istene teremtett téged.
   -   Kóbi árách! – mondják a fiúk a földre borultan, vagyis: „A bimbó 
        csukott.”
   -   Világ Istene a tökéletes szellem volt, tehát nem tudta érzékelni az
       anyag világát. Ettől kezdve a fiúk némán fogadják magukba a 
       tanítást.
   -   Ezért érző lényeket teremtett, akik az ő érzékszervei lettek. 
       Rajtuk keresztül érzékelte isten a Világ érintését, a kéjt és a kínt, 
       a boldogságot és a kétségbeesést.
   -  De az érző lények nem tudták elviselni a végtelen örömök és a
       végtelen szenvedések örök váltakozását. Ekkor a Világ Istene
      lehasította a Halált az ő tökéletességéből és az érző lényekbe helyezte.
Ekkor elıször ütik meg a gongot, és a fiúk azt mondják:
    -  Ákóbi zott. „A bimbó kinyílt.”
És szól a legvénebb falubéli:
  -   A Világ Istene üresség lett. A Világ Istene szenvedéstelen. A Világ 
      Istene örömtelen. A Világ Istene haláltalan.
És szól a törzsfőnök:
-    A Világ Istene helyett szenved az ember. A Világ Istene helyett örül az 
     ember. A Világ Istene helyett hal meg az ember.
És szól a varázsló:
 -   A Világ Istene az Üresség Istene lett. Az ember van tele a Világ 
     Istenének kínjával, boldogtalanságával  és halálával. Az ember él az 
     Üresség Istene helyett.
Akkor másodszor is megütik a gongot. És a fiúk azt mondják:
 -  Ákobi hár árách! „A bimbó újra bezárult.”
     És ettől kezdve szabad férfiak.

A FELNŐTT  FÉRFIT  TEHÁT AZ  ALÁBBIAK JELLEMEZTÉK

A szociális érettség, felelősségérzet önmagáért és családjáért.
Önfegyelem és önuralom.
A lelki megpróbáltatások, stresszek elviselése.
A hallgatni tudás. 


Nincs új a nap alatt,  ha  belegondolsz, összességében a ma embere sem nőként, sem férfiként nem mondhat mást......érettség, felelősségérzet, önfegyelem, önuralom, megpróbáltatások elviselése, a hallgatni tudás...Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …