Ugrás a fő tartalomra

NUMEROLÓGIAI ELŐREJELZÉS , a 2016-os évről, a BAKOK, BIKÁK, SZŰZ JEGYŰEK, számára

KEVÉSKE ELMÉLET
Alapvetés, hogy a látható s láthatatlan világ, nem más mint energialenyomat, üresség és üresség közti kapcsolat. Ez az üresség nem más mint rezgés, az ember az érthetőség kedvéért, az eltérő energiamintázatú hullámokat, a számára érzékelhető természeti jelenségeket alapul véve fogalmazta meg. Ezért évezredek óta megkülönböztetünk , tűz/víz/levegő/ föld elemeket (ide kell soroljam az étert mint a szellemi energia elemét). Az őselemek mindegyike egyfajta sugárzó energia minőséget jelöl.


Energiaminőségek
A Hindu mitológiában „Hindu hármasság” néven ismert  isteni megnyilvánulások: Brahmá, Visnu, és Siva. E három isten tevékenységeinek körforgása a világfolyamat ciklikus ismétlődő rendjét jeleníti meg. Brahmá az univerzum  a látható világ,  benne a lelkek megteremtője. Visnu az anyagi teremtés fenntartója és védelmezője, megálmodja az új világot, annak minden megnyilvánulásával együtt és vigyáz annak rendjére. Siva fenntartja a világ folyamatosságát, ha elfárad, az univerzum visszahullik a káoszba.  Az elemek  minőség szerinti csoportosítása hasonló Hindu istenségek háromféle energiamintázatához. 

ELEMEK, MINŐSÉGÜK SZERINT 
Megkülönböztetünk:
  1. Kardinális jegyeket.  A kardinális energia a teremtésé, létrehozásé, a vezetésé, a cselekvésé, a változásé, a célorientáltságé.
  2. Szilárd jegyeket, melyekre a jellemző energia, a megtartás,a fenntartás, a fixállás, befolyásolhatatlanság.
  3. Változó jegyeket melyekről elmondható az ellentmondásosság, a kiegyensúlyozatlanság a folyamatok vitele során a változtatás képessége. Szabálytalanságok, labilitás.

Az elemek között a föld, és víz elemek inkább passzív  befelé forduló yin energiák birtokosai, míg a tűz és a levegő a kiáradó yang típusú energiákat biztosítják. Bennünk embe-rekben az elemek mindegyike megtalálható, optimális ha közel hasonló mértékben. Ennek ellenére adott jegy túlsúlya kapcsán, beszélünk, földes, vizes, levegős, és tüzes személyiség típusokról. Az elemek szerinti megkülönböztetés az adott személyiség vázát jelöli, azt a biztos karaktert, ami az életút során többségében végig fellelhető. Az elemek mindegyike bír , kardinális szilárd és változó jegyekkel! 

A FÖLD ELEM JEGYEI 
Bak, kardinális  energia minőségként felel az anyagi világ irányításáért, ide érthető minden olyan gyakorlatias tevékenység, ami dinamikát, analitikus gondolkodást, rendszerszerűséget, érthe-tőséget, a mindennapi életgyakorlatra vonatkozó iránymutatást és kivitelezést jelent. Ezek az okai annak, hogy a bak jegyű ember, bármit is tevékenykedjen, környezetének vezetőjévé válik.  Meg kell jegyezzem hogy a tetterő mögött fellelhető a szilárdság, és a változékonyság energia minősége is, de nem ezeké a hangsúlyos szerep.
Bika szilárd energiaminőségként a megszerzésért, a megszerzett javak megtartásáért felel, szintén az anyagi földi minőség területén, ez nem azt jelenti hogy nem irányíthat, vagy nem lehetnek új ötletei, viszont ő az irányítást, a biztonságot, a fenntartást alapul véve, nagy körültekintéssel végzi, ötleteit lassan körültekintően érleli. Semmit sem bíz a véletlenre.
A Szűz az anyagi minőség változó jegye, a földes jegyek közül talán a legnehezebben megfogalmazható energiaminőség, egyfelöl a föld jegy statikusságot ad neki, másfelöl viszont változékony érzelmi minőség, érzékenységet fogékonyságot. E kettősség, ellentmondásossága az egyszerűségre való törekvésben és tökéletességre való hajlandóság ambivalenciájában nyilvánul meg. E két ellentét ütközik folyamatosan a szűz jegyűeknél, és teszi változékonnyá viselkedésüket. Itt is meg kell jegyezzem a szűz jegyű ember is lehet vezető, vagy állhatatos, ő ezeket a minőségeket a személyiségében meghúzódó ellentmondásosság révén éri el.

FÖLD JEGYEK 2016-ban, első negyedév
Összességében el mondható, hogy a földes jegyek számára jól alakul a 2016 év. Kiemelten igaz ez a 3-as 6-os 9-es sorsszámmal számmal bírók estében.   Az első három hónap a föld jegyek mindegyikénél, lassan nehézkesen indul. Többségében az anyagi kondíciók tekintetében lesznek problémák. Ebben a gondterheltebb időszakban, az előző évek helytelen döntései köszönnek vissza, márciusig. Az első negyedév tehát a lehetőségek utáni informálódásról, új tapasztaltok szerzéséről fog szólni, a negyedév vége pozitív lehetőségek beköszöntével végződik. Sikeres fordulatokban gazdag márciust várhatnak.. 
A Bakok számíthatnak új inspiráló, majdani folyamatokat elindító információkra, elsősorban anyagi tekintetben, számukra váratlan fordulattal zárul az időszak.
A Bikák első negyedévét a hallgatás jellemzi, gondolkodás tervkészítés. Március április energiáinak hatására elindítják a már 2015-ben elképzelt feladatok megvalósítását. A bika nagyobb lehetőségre számíthat az időszak végére.
A Szűz jegyűeket viseli meg leginkább az év első három hónapja, ők bírják legkevésbé a bizonytalanságot, annak már a látszata is kibillenti őket az egyensúlyukból. Számukra is sikeresen zárul az első negyedév többüknek új munkahelyi, egzisztenciális ajánlata lesz, lehetőség a több lábon állásra, a választások döntések időszaka ez.

MÁSODIK NEGYEDÉV
Leginkább a bakok számára lesz sikeres, elképzeléseikhez megtalálják azt a fórumot , közösséget, ahol megkapják azt a segítséget amire vágynak, anyagi, lelki, szellemi területen egyaránt.  
A bikák kevésbé érzik sikeresnek az időszakot. Nehezen veszik észre a környezetük segítőkészségét, magukra hagyatkoznak, lassabban haladnak. Érzelmi tekintetben viszont sikereket könyvelhetnek el. A keresőknek  komolyabb párkapcsolat létrejötte körvonalazódik.
A szűz jegyűek számára  a második negyedév szintén sikeresen lesz, elképzeléseikhez, feladataik megvalósításához  patrónust találnak.

HARMADIK NEGYEDÉV
A harmadik negyedév végével zárul 2016-ban a 9-es szám rezonanciájának hangsúlyos jelenléte!  Szeptember végére mindhárom földes jegy elmondhatja, hogy jól alakult az addigi időszak, a hirtelen jött változásokkal leginkább a Bakok, és Szűz jegyűek tudnak megbirkózni, a Bika kevésbé tud alkalmazkodni, így ő megtartja azt a szükséges távolságot ami ahhoz kell hogy időben érzékeljen és rálásson a dolgok valódi természetére. 
A Bakoknak sikerül egyensúlyba hozniuk  az életüket szinte minden területen, jó szemük van ahhoz, hogy időben észrevegyék a 2016-ra oly jellemző átejtéseket, hazugságokat, időben jól lavírozva kikerülik a problémahelyzeteket. Ők leginkább társasági  szempontból lesznek sikeresek, az évben más emberek, külső tényezők révén fedeznek fel új lehetőségeket.
A Bikák erőssége a megingathatatlanság, 2016-ban problémáik is ebből adódnak, túl gyakran ragaszkodnak elképzeléseikhez,  viszont a jövő évben nagy hasznát veszik annak , hogy mernek magukra támaszkodni, és az átlagtól eltérő utat járni, ez fogja meghozni a lehetőségeket. Ők nem is vágynak hirtelen jött sikerekre jól elboldogulnak a kis lépések technikájával. A változtatás amit végrehajtanak nem lesz nagy volumenű, de arra elég hogy jónak könyveljék el az évet.
A Szűz jegyűek alkalmazkodó képességük, folyamatos önkontrolljuk révén kerülik ki a 2016 évi buktatókat. Az útkeresésük során, nagyobb mélységeket és magasságokat élnek meg, ezért a 2016 jó tanuló év lesz számukra. Személyiségfejlődésükben, a lehetőségek kínálta  helyzetekben, önismereti területen is  nagy lépést tesznek előre.

A 2016 utolsó három hónapja a 2017 év előkészítésével zárul, az újra való koncentrálással. A megkezdett vállalkozások, kapcsolatok realizálásával. Az év kínálta ismeretségek,  barátságok, munkatársi viszonyok, üzleti érdekek, elmélyítésével.

 ÉS AMI NEM ELHANYAGOLHATÓ
Véleményem szerint  a mágia akkor működtethető jól,  ha mindennapos azaz hétköznapi.  Az igazi és valós mágus az az ember, aki a nehézségek ellenére képes kihozni a helyzetekből a számára leginkább megfelelő lehetőséget úgy, hogy nem sérti a környezete érdekeit, vagy csak oly mértékben sérti, ami a saját életben maradásához szükséges.
A mágus uralja az elemeket!  
A fentiekben a föld elem manifesztációjával bíró Bak, Bika, Szűz jegyekről volt szó! Egy elem túlsúlya ritkán fordul elő, és mint azt már írtam optimális ha mindegyik elemmel bírunk. Hogyan....kérdezik akik elkészítették asztrológiai képletüket és tudják hogy sikertelenségeik, jelen inkarnációs karmáik a lappangó elemek energia hiányából, vagy bizonyos elemek túlsúlyából adódnak. 
Semmi sem lehetetlen, ha tudatosak vagyunk! Ha tudom hogy  az önérvényesítés tűz eleme hiányzik a személyiségemből  arra törekszem hogy tanuljam, azokat a formulákat, miknek segítségével megjeleníthetem a mindennapokból hiányzó, mintázatot. 
A 2016 évben nagy szüksége lesz mindenkinek a vizes energiákra, ( Részletesen itt: http://lotuszlelek.blogspot.hu/2015/12/numerologia-2016-az-utkereses.html ) és bizony nem mindenki született olyan rugalmas személyiség szerkezettel, aminek segítségével képes átfolyni a feladathelyzeteken, embereken, rugalmasan ki és megkerülve azokat…
Mit tegyen? 
Ajánlom figyelmedbe a http://jiking.eljunktudatosan.hu/josjelek.htmlb linken, Ji-king  52. NYUGALOM  Hegy- Ken,    képjel mellett található, illetve 29. A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE – Kan,  képjel mellett található útmutatást!
Fogadd meg, az ősi mesterek tudását, évezredes ajánlását.
Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …