Ugrás a fő tartalomra

NUMEROLÓGIA: 2016 az ÚTKERESÉS /VÁLTOZTATÁS ÉVE!

A legtöbb a témával foglalkozó internetes fórum egyetért abban, hogy a 2016-os év a „lezárás éve” lesz, mivel a 2016-os évszám, leképezve a 9-es számnak felel meg (2 + 0 + 1 + 6 = 9). A dolog ennyire azért nem egyszerű. Igaz hogy a kilences szám magában hordoz egyfajta végzetszerűséget, ezzel együtt a változtatás igényét, a hangsúly 2016-ban mégsem a lezáráson, illetve egy új fejezet megnyitásán lesz.

Ellentétben a többi számmal a kilences rezonanciája van annyira erős, hogy jól érzékelhetően ketté szakítja az évet. E szerint az év első kilenc hónapja, és az utolsó három hónap külön egységet alkot. A kilences szám rezgése a 2016-os évet szeptember hónapig jobban áthatja.

A KILENCEDIK LÉPÉST MEGELŐZTE NYOLC 
Visszatekintve az elmúlt nyolc évre, társadalmi szinten elmondható hogy az életfeltételek a tömegek számára nehezebbé váltak, a megélhetés miatti kivándorlások, a lakás és egyéb hitelek miatti elszegényedés, a vidéki és városi életminőség közötti gigászi méretűvé vált különbségek. A 2016 év az azt megelőző nyolc év lépéseinek korrigálását kényszeríti ki, úgy társadalmi, mint magánéleti szinten.

NÉZZÜK CSAK 
Társadalmi szinten, az év első felében egyfajta politikai fennakadás lesz. A vezetés megmarad a régi retorikánál, az elmúlt nyolc év politikai irányvonalát fogja egyre konokabb módon követni. A magyar állam egyedül fog maradni, akikről most azt hiszi, hogy a szövetségese, az(ok) el fog(nak) fordulni tőle! A vezetés hirtelen bekövetkezett bukásokkal terheltté válik, eddigi barátok sorstársak válnak civakodó ellenségekké.  A választott utat a külső kényszer fogja megszabni, a magyar államvezetés egyedül marad elképzeléseivel, megkockáztatva az EU-ból történő tényleges kizárását is (ettől egy paraszthajszál fogja elválasztani az országot). A saját utas politika mellett, az illúziók világába menekülés lesz még megfigyelhető, a vezetés továbbra sem vesz tudomást az országban található tényleges helyzetről, jellemző lesz, a hirtelen változások miatti döntéskényszer, amit minden esetben a környezet ( Eu/Oroszország/Kína) fog kikényszeríteni. Összességében elmondható hogy nem lesz politikai biztonság, a vezetés ad-hoc jellegűvé,egyben színpadiassá válik. A helyzet az utolsó három hónapban fog valamelyest konszolidálódni.

A magánember 2016 éve sem lesz egyszerű. Szintén az elmúlt nyolc év tapasztalatát követi. Az első kilenc hónapban az átlagosnál több lesz a személyes egyéni döntéshelyzet. A hirtelen bekövetkezett, bejósolhatatlan okok miatti szituáció, a legtöbb emberre kényszerítő erővel fog hatni. Az adott helyzetek nehézsége egyre többeket késztet arra, hogy „egyéni utas” életvezetést alakítson ki. Sokan választják inkább az egyedüllétet, elszigetelődést, mintsem hogy olyan helyzetekbe menjenek bele, ami számukra nem megfelelő. Igaz ez a magánéletre, munkahelyre, az üzleti életre. 
Sok lesz a változtatás, a lelkiismereti szempontok szerinti döntés. Pontosan ezért nő a Janus arcú helyzetek/emberek száma is, hiszen ha bárki ki szeretne vonulni egy helyzetből, legyen az párkapcsolat, barátság, munkahely, a változtatás valaki(k) számára hiányérzetet generál, 2016-ban több lesz a színjáték, a megtévesztés. Pontosan ezért megerősödnek a figyelem, az intuitív rá/megérzés energiái is.

2016 az útkeresés, a választás változtatás éve lesz! 
Az út sokaknál új kapcsolatot, új munkahelyet fog jelenteni, vagyis váltást. A veszteség/nyereség bár hirtelen következik be, nem lesz váratlan, hiszen mindenkinél az megelőző nyolc év következménye lesz. Igen az nagy valószínűséggel elmondható hogy sokak több mindent lezárnak az életükben, de a dolgok, emberek, eddigi életvitel eltűnése mindenkor saját döntés következménye. 
A kilences magában hordoz nyolc számot, többféle lehetőséggel, mint magasabb rezgésszint, megköveteli a rugalmas hozzáállást,  flexibilis gondolkodást, az  elengedés, és újrakezdés képességét, a lehetőségekre nyitott szemléletmódot, a lélek bátorságát, jó képzelőerőt, egységtudatot.


JÓSLAT HELYET JAVASLAT
Legtöbbünk számára a 2016 év határvonal lesz, a számvetés éve, megalapozva a 2017 évet, ami majd hangsúlyos változásokat hoz, több pozitív lehetőséggel.
2016-ban érdemes kicsit lelassítani, tudatosan megfontoltan cselekedni, kifelé és befelé egyaránt figyelni. Amennyiben úgy érzed gyors a helyzet, nem tudod kellő képen kontrolálni, nyerj időt magadnak, ez vonatkozzon bármiféle helyzetre, nyerj időt, állj meg, maradj józan, semmi sem lehet annyira sürgős hogy a magad és jövőd védelmében, ne legyen kis időd a megfontolásra. Ne a szorongásaidnak és félelmeidnek engedj, menj be a te belső szobádba az igaz hang onnan szólít..
Mivel 2016 hasonlóan az elmúlt nyolc évhez veszélyhelyzetekkel terhelt, érdemes jobban figyelned, a helyzeteket mindig emberek generálják. Amennyiben a vészjosló helyzeteket elhárítani nem áll módodban, csorogj át rajtuk, és az ezeket a helyzeteket kialakító embereken is. Mit jelent ez?
 2016 nem a türelmetlenség éve. Érdemes a víz elemet tanulmányoznod, átfolyik mindenen, szépen lassan kitartóan utat tör magának. Légy olyan mint a víz! ( Igen a tűz jegyűek most joggal gondolhatják hogy ez lehetetlen, ezt nem tudják megvalósítani, nekik valóban nem lesz egyszerű.)
Abban az esetben, ha nem elég a kis patak, legyél folyó, ez azt jelenti hogy az energiádat növelheted, de nem direkt formában. Társadalmi szinten érdemes lenne a tenger egységéről elgondolkodni, igaz bár felül a gálya..

PERSZE BÍZZ A SZERENCSÉDBEN DE LEGINKÁBB MAGADBAN
A 2016-os évben is nagyobb szerencsével bírnak azok az emberek, akik bíznak a saját képességeikben. Számolnak önmagukkal, azaz magukra mint a történések aktív szereplőjére tekintenek. Azok, akik kezükbe veszik sorsukat, eltökéltek, és mernek élni!
Kívánságom tehát! 
Élj! 
Merj élni!
Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …