Ugrás a fő tartalomra

Margó bejegyzés! Rendhagyó meghívó a Zalaszántói Béke Sztúpa 2015 november 7 -i eseményére. Vendég Tiszteletreméltó Khenpo Tashi!

VISSZATEKINTÉS

A Buddhizmus  Észak-Indiából származó világvallás, egyike a földön legelterjedtebb hitrendszereknek. (2014-ben elérte az egymilliárd főt). Alapítója Buddha történeti személy volt, aki Gautama Szidhartha hercegként látta meg a napvilágot, Észak-India egyik árja királyságának fővárosában. Az ifjú herceg élete első évtizedeit az apai udvarban, a trón várományosaként élte le. Életének nagy fordulata, 29 éves korában volt, négy kikocsizása alkalmával egy isten jelent meg előtte, először aggastyán, másodszor beteg ember, harmadszor halott, negyedszer aszkéta alakban. A találkozások  rádöbbentették a világ mulandóságának és saját élete kilátástalanságának voltára. Úgy döntött, hogy szakít korábbi életével. Családjától búcsú nélkül távozott, hogy a már sejtett igazság szellemében folytassa életét. Vándorlásba kezdett, beállt az aszkéták sorába. Majd teljes magányba vonult, hét esztendőn át próbálta megtalálni a meditáció legtökéletesebb módját. Végül egy éjszaka, egy fügefa tövében ülve elérte a megvilágosodás állapotát, buddhává lett.  „Belső látásában képessé vált saját korábbi létezéseinek felismerésére, a másban újra megtestesülő lét tudására,  felfedezte, hogy az igazi megváltás az újjászületések szakadatlan sorából való kilépés. Ez az állapot nem más, mint az vágyak, a tudatlanság, a létezés élvezetének kioltása: a személyiség békés és végérvényes kialvása, a semmi.”


A HÁROM SZEKÉR
A Buddhizmusban alapvetően három nagy irányzatot különböztetünk meg, amiket, hinajána 'Kis szekér',  mahajána 'Nagy szekér' illetve a később létrejövő lámaizmust 'Gyémánt szekér' néven.

BÉKE SZTÚPA ZALASZÁNTÓ
Zalaszántón  a Békeszentélyben a Buddhizmus mahajána ágához tartozó Drikung Kagyü vonal képviselőt találjuk. A Drikung -kagyü vonalat, a „szóbeli tanítások hagyományvonalának” nevezik.


TISZTELETREMÉLTÓ KHENPO TASHI RINPOCHE

Tiszteletreméltó Khenpo Tashi 1963-ban született Ladakhban. 6 éves korában kezdte tanulmányait, 9 évesen avatták szerzetessé. A khenpo azaz a tanári fokozat elnyerése után, 12 évig a Drikung Kagyü Intézetben tanított az észak-indiai Dehradunban és az intézmény apátjaként a fiatal szerzetesek képzéséért felelt. 2001-ben 3 éves szigorú elvonulásba kezdett a nepáli Tatopaniban, melyet további 3 év követett Nyanyon Lapchiban, a nagy jógi, Milarepa egyik titkos szent helyén. Jelenleg Almora elvonulási központjának a vezetője. Világos és egyszerű tanításai, valamint a tibeti asztrológia terén szerzett nagy tudása miatt Khenpo Tashi nagy tiszteletnek örvend.

MEDITÁCIÓ

A buddhista gyakorlatok egy része a tudat meditáció általi képzése. Ha igazán hatékonnyá szeretnénk tenni a tudatunk lecsendesítésének gyakorlatát és az olyan képességek, mint a szeretet, együttérzés, türelem fejlesztését, akkor egyrészt  ezeket a minőségeket a  mindennapi életünk részévé kell tennünk, másrészt meditációs gyakorlatok során kell tapasztalatot szereznünk, lényünk ’igazi’ voltáról.

Érdemes hát tudni, mit miért kell tenni a testtel meditáció közben.

A lábakat lótuszülésben keresztezzük, ennek az ülésmódnak előnye hogy átirányítja az öt erőszelet. Öt fontos erőszél található a testben. Az egyik a lefele tisztító szél, ez felelős minden, a testet ürítő folyamatért, mint pl. a bélműködés, vizelés és hasonlók. Felelős mindenért, amit lefele ki kell nyomni az alsó nyílásokon. Az erőszelek a sóvárgással, a vággyal, a gyűlölettel, a nem-tudással, az irigységgel és a büszkeséggel állnak kapcsolatban. A lefelé tisztító szél ezek közül főleg az irigység-féltékenység energiáival kapcsolatos. A lábak keresztezése, a vadzsra helyzet azonban megakadályozza vagy blokkolja az irigység működését, és nagyrészt átirányítja a lefele tisztító szél erejét a középső csatorna felé. 
A kezek egymásra vannak helyezve, a tenyér felfelé néz és a jobb kéz van felül. A hüvelykujj a tenyerek fölött van, a jobb tenyér pedig legyen négyujjnyival a köldök alatt. Ez a kéztartás a vízelemmel kapcsolatos erőszél áramlását változtatja meg. Megállítja a mozgását, a középső csatorna felé irányítja, és ezáltal blokkolja a harag gondolati működését. A gerinc, amely egészen egyenes, nem hajlik el sem oldalra, sem előre vagy hátra, teljesen egyenes, felfelé és lefelé is. Úgy kell elképzelni, mint sok egymásra rakott pénzdarabot, mely olyan magas, mint a gerinc maga. Ha bármerre is elmozdulna, a sok érme ledőlne. 
A vállakat enyhén hátra kell húzni, hogy a mellkas nyitott legyen. Azt mondják, olyan legyen, mint a magasban szárnyaló madár, mely hátrafeszíti a szárnyait. Nem kell a vállakat túlságosan hátrahúzni, csak egy kicsit. Egy másik leírása szerint a mellkas domborodjon ki, a vállak pedig kissé hátra vannak húzva. E testtartás által a föld elemmel kapcsolatos erőszél lép be a központi csatornába, és ezzel megakadályozza a tudatlanság gondolati működését. Az áll kicsit be van húzva, a nyelv pedig érinti a szájpadlás elejét, a fölső első fogak mögött, az ínynél. A fogak enyhén nyitottak, hogy a levegő szabadon tudjon áramlani az alsó és felső fogsor között, ezért ne szorítsd össze a fogaidat. Ezek hatására a tűz elemmel kapcsolatos erőszél lép be a központi csatornába, s így megakadályozza a vágy gondolati működését.
A tekintetünket irányítsuk enyhén lefelé, négyujjnyival az orr hegye elé. Finoman és lágyan összpontosítsunk arra a helyre, körülbelül egy könyöknyire az orr elé. A szemek ne legyenek tágra nyitottak, csak lágyan tekintsünk az adott irányba. Ennek hatására a tér elemmel kapcsolatos erőszél fog belépni a belső csatornába, eloszlatva a büszkeség energiáit.

BUDDHISTA MANTRÁK

A mantrák olyan szentnek tekintett hangokból állnak, amelyekről azt tartják, hogy természetfölötti erővel rendelkeznek. A mantra szó szanszkrit eredetű, aminek valószínűsíthető jelentése ‘az, ami védelmezi  az elmét’. A buddhizmus irányzatai a mantrák szerepét eltérően értelmezik, de alapvetően mindenhol a megvilágosodás elérését szolgálják. Sok esetben a mantrákat a meditáció egy formájaként is használják.
OM MANI PADME HUM a tibeti buddhizmusban ez a legismertebb mantra. Úgy tartják, hogy a mantra recitálása, akár hangosan, akár magunkban mormolva, segítségül hívja Csenrézit, (szanszkritül: Avalokitesvarát) aki a mérhetetlen jóindulat és könyörületesség bódhiszattvája. Csenrézi a hétköznapi emberi tudat számára isteni megnyilvánulás, akihez évszázadok óta imával fordul minden tibeti ember. A Buddhista gyakorló számára a tudat tiszta természetében öröktől bennünk élő képesség, mások önzetlen segítésére. A mantra leírt formájának is ugyanolyan hatást tulajdonítanak. Ezért sokszor útszéli kövekbe vésik, hogy mindenki láthassa, imamalmokra is ezt a mantrát festik. Bárki recitálhatja, nem szükséges hozzá a mester előzetes beavatása.

VÉGÜL DE NEM UTOLSÓ SORBAN

Kőrösi Csoma Sándort idézném "...Fölhozom e példákat, hogy a tudós világ kíváncsiságát fölébresszem a végből, hogy tanulmányozzák a régi buddhizmus érdemeit, és tiszteljék azon vallást, a melynek sarokköve ugyanazon erkölcsi tanokból áll, mint a mi hitünké, tudni illik, a felebaráti szeretetből."
A Buddhista Kánonban olvashatjuk:

'Halljátok mindnyájan ezen törvényt,
S ha hallottátok el ne felejtsétek:
A mit én magamnak nem kívánok, 
Soha azt másnak nem teendem.'


Sugározzon ez a Béke-sztúpa innen az Emberi Jogok Parkjából, mindent átható, békeszerető gondolkodást az egész világba!Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …