Ugrás a fő tartalomra

2015. november 3 az év utolsó 'BUDDHA-NAPJÁN' ! A tízmilliószoros napok, a belső lelki értékek napjai!

Hazánkban az 1950-es évek elején jelent meg, hivatalosan is bejegyezve a Buddhizmus. Napjainkra egyre több embert vonz a Buddhista filozófia. Szellemi központokat létrehozva, mára már a Buddhizmus több irányzatának képviselői is megtalálhatók nálunk."Nem tapad a történetéhez vér" mondják! Igaz! Legtöbbünket az "ahimsza" a nem ártás elve fogott meg. 

Változó világ 

Ahogy az emberiség történetében mindig is, a jelenkorban is megfigyelhető a szokásájog ezzel együtt a hitvilág változása, keveredése. Köztudott hogy a kereszténység térhódításakor, a templomokat az ősi magyar kegyhelyekre építették, és mind a mai napig a keresztény szokások között megtalálhatjuk az ősi népi eredetűeket pl. Luca széke. A teremtés körforgásának röpke pillanatában a jelenben, egy ilyen változásnak vagyunk szemtanúi, szereplői. Mi magunk hozzuk létre a változást. Történelmet írunk.   A 2015 november 3-i tízmilliószoros nap kapcsán, a  tibeti Buddha napok megtartásának elterjedésére gondolok.

Sajnos mára ezt a tiszta és egyszerű Buddhista szokást, hazánkban  több spirituális irányzat képviselője, 'kiárulja',  pénzzé teszi.  Valami különlegeset, egyedit kínálva az érdeklődők számára.
Gondolj bele, a tízmillószoros napok  Buddhista hagyománya Tibetből ered. A tibeti nép egyszerű, közvetlen. Rendkívüli - kemény - természeti környezetben él, termőföldek híján,  a megélhetés szerény, nem bővölködnek pénzben, vagy a nyugati kultúra által preferált anyagi javakban. Tőlük ered ez a szokás!  A tízmilliószoros napok megtartása nem a csillogásról főleg nem a pénzkeresésről szól!  Az évenkénti négy ünnep mindegyike Buddhához köthető. 

Buddha napok

Az év első tízmilliószoros napján Buddha csodatételeit ünneplik, a másodikon Buddha megvilágosodását,  a har-madikon a tanítás a dharma igazának voltát, az utolsó napon Buddha mennybe menetelét. Mindegyik ünnep a befelé fordulásról, egyfajta lelki számvetésről szól. Buddhista ünnepek lévén, központi szerepet az érző lények felé kivetített jóakarat kap. Kihasználva a hold gravitációs energiájának erősségét, a napok a hold ciklusával összhangban vannak megtartva.


Szerzetesek és közemberek 

A szerzetesek  ezeken  a napokon a legtöbb kolostorban nem végeztek fizikai munkát, meditációjuk elmélyültebb volt. A világiak  megerősítették a tanítás iránti elkötelezettségüket, ezt tehették otthon, vagy egy közeli kolostorban. Úgy a szerkezeteseknél, mint a közembereknél a meditáción volt/van a hangsúly. A negyedik tízmilliószoros nap (tibeti nevén Lhabab Düchen). Ezen a napon Buddha az égiek közé ment, hogy az isteneknek is elmondja tanításait, hogy köszönetet mondjon az édesanyjának, amiért segített neki kiszabadulni az élet körforgásából.


A Tímilliószoros nap ne legyen számodra pénzkérdés! 

Ez egy nap  sok közül! Lehet hogy dolgozol, vagy utazol bármit is tegyél engedd meg magadnak a befelé fordulás a lelki számvetés kis idejét. Akár lehet ez reggel, vagy délben ebédszünetben, mindegy hogy hol vagy! A jókívánságnak, szeretetnek nincs előírt ideje. Gondold át, amit szeretnél megteremteni. Tudatosítsd a céljaidat. 
Szeretettel gondolj családtagjainkra, rokonaidra ismerőseidre, az emberiségre, ne hagyd ki az állatokat sem.  Gondolj az összes szenvedő lényre! Tegyél felajánlást, a felajánlás lehet adomány, valami nemes célra ( erődhöz mérten) pl menhelyeknek, gyermekek étkeztetésére, bármi olyan ami segít az érző lényeken. Felajánlhatsz  imát, mantrákat is, ebben az esetben többször elmondott imával vagy mantrával kívánsz jót a teremtett lényeknek. ( pl száznyolcszor elmondasz egy imát, vagy mantrát, imád lehet vallásodnak megfelelő), a Buddhista gyakorlók leborulásokat is végeznek ilyenkor. Felajánlhatod azt a meditációt is amit e napon végzel! Egy a fontos, teljes szívvel, és odaadással tedd. Ne legyen önös az érdek!
Azoknak akik otthonukban több időt szánnak a Buddha nap megtartására,  a meditációjuk előtt  gyújtsanak meg fehér színű gyertyát, illetve egy tisztító jellegű füstölőt.


A meditációról

A gyakorlott meditálóknak meg van az a meditációs technika amit követnek. Meditációhoz jó még az agykontroll technika is, illetve bármiféle olyan technika amit ismersz, aminek segítségével el tudsz csendesedni,  a lélek a szellem felé tudsz fordulni. 
Azoknak akik nem gyakorolják ezeket a technikákat, az elcsendesedés legegyszerűbb módja, a levegővétel figyelése. Akár földön ülve, akár széken ülve, a legfontosabb hogy legyen a hát egyenes, az ülés legyen kényelmes, a nyelv a szájpadlást érintse, szem kb egy méter távolságban keressen a földön egy pontot azt figyelve (aki széken ül annak asztal magasságban) a levegőt az orrodon át vedd, és fúj ki. Figyelmed a levegő áramlásán legyen, azon, ahogy megtelik a tüdőd friss levegővel, majd ahogy az elhasznál levegő távozik. Így elcsendesedvén, gondold át jókívánságaidat, kéréseidet, terveidet. Majd ülj csendben kicsit, engedd el a gondolatokat......Várj...pihenj.... Legvégül  tedd meg felajánlásodat az érző lényekért....

Ne feledd

Minden tett, minden szó, és gondolat tízmilliószoros erővel hat vissza rád, ránk és környezetünkre. Minden, amit ezen a  napon cselekszel, kimondasz vagy gondolsz, tízmilliószoros erővel működik, és hat  mindannyiunkra!Ha tudatában vagyunk az elmúlásnak, ugyanakkor számításba tudjuk venni az emberi létben rejlő hatalmas lehetőségeket, sürgető érzés tölt el bennünket.
BuddhaNépszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …