„ISTEN SZEGÉNYKÉJE” OKTÓBER 4 ASSISI SZENT FERENC NAPJA

Assisi Szent Ferenc 1182-ben született Assisiben. 
1209-ben határozta el, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Csuhát öltött, mezítláb, minden anyagi javat nélkülözve kezdett el prédikálni. A ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet, alázatosságot és irgalmasságot hirdette. III. Ince pápa 1209-ben engedélyezte Ferenc rendjének megalapítását. Sohasem szenteltette magát papnak, 1223-ban jelentek meg testén a stigmák, 1226-ban hunyt el, 1228-ban avatták szentté.
Az állatok, a természet, a kárpitosok, a család, a magányosan haldoklók, az állatkertek stb. védőszentje.

Személye a földi javakról való lemondás, az egyszerűség és a szeretet jelképe lett.
Képmásain az általa alapított rend barna vagy szürke, csuklyás csuháját viseli, amit a derekán csomózott kötél fog össze. A kötél három csomója a szegénységet, szüzességet és engedelmességet jelenti.„Madarak, testvéreim”! Köszöntelek titeket,
Áldjon meg az Atya, a Fiú, és a Szentlélek!


HA TISZTA SZÍVVEL KEGYELEMBŐL  IMÁDKOZOL, IMÁD MINDIG MEGHALLGATÁSRA TALÁL!


Szeretem az állatokat, mindegy hogy házi állatról vagy vadállatról van szó. Még azokat az állatokat sem bántom, amiktől egyébként irtózom. Minden teremtett lénynek joga van az élethez, abban a létformában, amelyet a teremtő szánt neki. Úgy ahogy létrejött. 
Nem látok sok különbséget köztem és az állatok között, hacsaknem annyit, hogy emberként felelős vagyok értük, hiszen ezért kaptam az emberi létformát. Az állatok tőlünk függnek, nem azt kaptuk örökül, hogy uralkodjunk felettük, hanem azt hogy felelősséget vállaljunk értük. Hagyjuk meg az életterüket, minden állat ott és úgy tud boldog állati létet élni, ahova, és amiként isten megteremtette. Joga van ehhez az élethez, úgy ahogy nekünk embereknek is jogunk van a saját emberi életünkhöz. 

Hiszem,hogy az állatoknak van lelkük, egyszerűbb ha tetszik gyermekibb mint a miénk, de van. Éreznek, és szeretnek mint mi , kötődnek mint mi, legtöbbjük közösségben él, utódokat hoz a világra és szeretettel neveli kicsinyeit mint mi. Nekem teljesen mindegy hogy ebben a szeretetben az ösztön dominál, és nem egy felsőbb rendű szocializált emberi érzelem. Hogyan is lehetne így, az ember ezért is ember, hogy nevet adjon az ősi ösztönökből fakadó érzelmeinek, mintha ez a kötődés, az anyai érzés szempontjából valamit is számítana.

"Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél." 

Eddigi életemben többször kerültem olyan helyzetbe, amikor kismacskának, vagy kóbor kutyának kerestem gazdát. Elkeseredve, végső kétségbeesésemben mindig Szent Ferenchez imádkoztam, és ő meghallgatott.  MINDIG! Sorsszerűen, véletlenül találkoztam jó emberekkel, akik szánták az állatot és befogadták. Alázattal, és teljes szívvel köszönöm ezt Assisi Szent Ferencnek!


ASSISI SZENT FERENC IMÁJA  ( részlet)


Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy össze-kössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. 
Mert aki így ad, az kapni fog, aki elveszíti magát, az talál, aki megbocsát, annak megbocsátanak, aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Rendhagyó újévi jókívánság! TEREMTS!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra