Ugrás a fő tartalomra

ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG Szokások rituálék, MÁGIA Szeptember 23.

"Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok." 
Napéjegyenlőségről beszélünk amikor bolygónk minkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik. A Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett . A Napteljes  ekintélyével átlép a Mérleg jegyébe. (A napéjegyenlőség rituáléit  21 - 23 között érdemes  tartani.) 

AZ ŐSI SZOKÁSOK


KELTÁKNÁL

A Kelták többisten hívő nép voltak. Az őszi napéjegyelőség, a gazdag aratás megköszönésére, az utolsó betakarítási nap köszöntésére szolgáló ünep volt, amikor is  hálát adtak a bő termésért a Földanyának. A szántőföldeken elégettek egy bábut, így semmisítve meg, a gabonaisten testét. Őszi gyümölcsökből, falevelekből oltárt emeltek, gyertyát gyújtottak az ünnep tiszteletére. Elzarándokoltak a temetőkbe, ott tüzet gyújtva elijesztették az ártó szellemeket. Varázspraktikáikhoz ilyenkor gyűjtötték össze az őszi erdőben található bogyókat, gyökereket.  Aratás során az utolsó kéve nyakát ( "nyakvágás"néven ismert ) közösen vágták el, úgy hogy messziről többen dobták rá az arató szerszámot, közösen vállalva a "gyilkosságot", megerősítve a közösségi érzést, az összetartozást. Aztán a levágott nyakat (utolós kévét)behozták, vízbe mártották így kértek a következő évre esőt.

HAZÁNKBAN
Őseink pusztában élő népek, és egyistenhívők voltak. Kapcsolatot Istennel, és  a szellemi világ lényeivel a táltosokon keresztül tartották. 'Mindenek Ura' mindenhol ott volt, mindent uralt, ennek ellenére kötődtek a szellemvilág lényeihez, illetve az égitesteknek, a mennynek, erdőknek, különböző szakrális helyeknek is nagy szerepe volt a hiedelemvilágukban. (Hasonlóan az ősi tibeti hitvilághoz.). Életük eggyé olvadt a természettel, tisztelték annak minden megynyilváulási formáját, de nem imádták a természet lényeit. Az őszi napéjeygenlőség során a táltos a szegényebb  családoknak pogácsát osztott. Ez a nap a gyümölcsérés, a beérett termés, a szüret és a megnyugvás ünnepe volt. Úgy tartották ha ez a nap napfényes jó lesz a bortermés. Az ünepek során köszöntő és elköszönő énekeket énekeltek.

Erre az időszakra tehető az elköszönés ünnep. Ettől a naptól hosszabbak az éjszakák, a befelé fordulás időszaka következett. Ez az időszak volt, amikor megemlékeztek őseikről.

KÖSZÖNTŐ ÉNEK
Ünnepet, ha megülsz, Őseidről meg-emlékezz, Öreg Puszta Atyánkról meg-emlékezz, Szépmező Szárnyáról megemlékezz, Csillagösvényre lépőről megemlékezz, Kantárfejét földbe tegyed, Fegyvereit ne feledjed, Áldozz fehérborral, Lelküknek ajánljad, Ételed birka levese legyen, Őseid hite, szokása szerint!

ELKÖSZÖNŐ ÉNEK
Ne kérdezd Ember hol van, merre jár, Táltos lovat küldött érte Szél Kagán. Éjjfekete csődört, híres hősnek valót, Csillagösvényen messze nyargalót, Hősök Mulató Meze-jén, Arany Atyánk előtt, Az a fekete táltos letette őt,  Hírét-nevét, tetteit mi soroljuk el Neked, Atyánk, Fogadd őt szívesen, és az ő lelke viseljen gondot reánk.


RÁNK  MARADT  PRAKTIKÁK

Mivel az őszi napéjegyenlőség termékenységi ünnep volt, a  rituálék során is a termékenység, bőség,  gyarapodás kérése volt a középpontban. Ma sincs ez másként.

A termékenység rituálénak három alapvető formája ismert,
  1. A megélhetéssel, javakkal összefüggő kérések.
  2. A gyermekáldással kapcsolatos kérések.
  3. És a szellemi képességekkel összefüggő kérések.
Ez utóbbi  az őszi napélyegyenlőség napján, bölcsességvarázslat néven ismert. Elsősorban a Mágiával foglalkozók alkalmazzák, saját szellemi erejük erősbítése gyanánt. Segítségével a spirituális képesség növelhető. 
A rituálé kellékei egy legalább 20 cm sötét lila gyertya, két maroknyi szurokfű , faszén/ egy kis tűzálló tál, alma. A rituálét érdemes a természetben végezni.  Van akik varázskörben, van akik pentagrammban végzik (maguk köré rajzolva a szimbólumokat.) Miután a szimbólumok rajzolása megtörtént, a gyertyával a  kis tálban lévő  faszenet meggyújtják, a tisztánlátást kérő elmondja kérését (Biztosan található az interneten erre nézve szöveg, magam a saját szövegezésű kérés/kántálás híve vagyok.) Amikor a faszén  parázslik, ráhintik a szurokfüvet miközben a szurokfű füstöl, az almát félbe vágják  hat magát elfogyasztják , elképzelve hogy minden egyes mag mélyebbre, és mélyebbre visz, legvégül nem marad más mint a csend. ( Az ezt követő meditációs szakasz egyéni ideig tart.) A révületből/meditációól kijőve az almát a helyszínen eltemetik. 
A gyertya tövig kell égjen. 


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …