Ugrás a fő tartalomra

SE VELED, SE NÉLKÜLED! Párkapcsolati buktatók! Gyermekkori sérülések!

AMIKOR KÉT 'KÓBORLÉLEK' ÉLETÚTJA TALÁLKOZIK, EGY HÉTKÖZNAPINAK NEM NEVEZHETŐ TÖRTÉNETBEN 


Élet írta sorok (részletek )

10 éves koromban volt egy álmom, melyben egy igen csinos hosszú arcú hölgyről emelem fel az esküvői fátylat a templomban......Két rossz házasságot kötöttem, a második éppen felbomlás alatt volt, mikor is Angliában próbáltam szerencsét….
Befordultam egy polc-rendszer sarkán - és ott állt a lány az álmomból... Ő ugyanúgy megdöbbent - mint később kiderült egypárszor élete során Ő is álmodott velem…….....
Sokáig tiltakoztunk az ellen, hogy köztünk legyen bármi, hiszen neki egy éppen megszűnő párkapcsolata volt, nekem meg egy éppen felbomló házasságom. Végül is bő két és fél hónapnyi egymás kerülgetése után, nálam aludt... Nem a műhelytitkok miatt mesélek róla - de olyat éltem át, amit még sosem….
Egymás szemében elveszve csak azt tudtuk kipréselni magunkból: hol voltál idáig? De az a nézés sem olyan volt, hanem mintha a lelkünk ért volna össze.....pár nap múlva jöttem haza karácsonyozni a családomhoz......
Visszamentem Angliába….. Bár sok nélkülözést éltünk meg, mert nekem hol volt munkám, hol nem, de földöntúli békés napokat éltünk. később úgy döntöttünk, hogy haza kell költöznöm (lányomat megviselte lelkileg az elválásunk)...….
Ő június közepén követett, de ami itthon várt közös jövő címén, arra nem gondoltunk. Hol a mennybe, hol a pokolba taszítjuk azóta is egymást. 
Ő beleugrott egy másik kapcsolatba , de engem sem bírt elengedni. Jobban mondva egymást nem tudtuk elengedni. A másik fiút megbízható, jó embernek tartja.......Őt sem engedte el, velem sem tudta isten igazándiból újrakezdeni, de, hogy tuti nagy legyen a káosz legalább beszerzett egy szeretőt is…..
Azaz most megint patt helyzet van. Most én próbáltam meg, megkértem hogy ne is írjunk egymásra…
Ma megint beszéltünk, aminek az lett a következménye, hogy bár megírta, hogy szeret, de nem tud bennem bízni, fél és nem látja a jövőt, míg a másikkal totálisan el tudja képzelni, velem minden csak egy nagy kérdőjel Egészen egyszerűen rámegyünk erre....


A SZÜLETÉSI DÁTUMOKON KÍVÜL NINCS MÁS FOGÓDZKODÓ 

Kézenfekvő hogy az elemzéshez a Numerológia ősi jelképrendszerét hívjam segítségül.

Az úr 4-es sorsszámal rendelkezik. Nyitott, kíváncsi eredeti személyiség. Határozott,  sokszor öntörvényű. Nehezen kiismerhető, igazán közel keveseket  enged magához. A négyes a biztonság nyújtásának, felelősség felvállalásának a száma. Negatív aspektusára jellemző lehet a kimozdíthatatlanság, a rugalmatlan személyiség. A 4-es karaktereknél problémát  jelenthet, a  pesszimista hozzáállás, a személy valahogy  nem tud az életben felelőtlenül boldog lenni.
Főbb jellemzői: megbízhatóság, biztonság nyújtásának képessége, kiszámíthatóság, merev jellemszerkezet.
A hölgy 6-os sorsszámmal rendelkezik. Ő egy barátságos szeretetre méltó kedves ember. Kifinomult  esztétikai érzéke miatt nagyon kedveli a a nívós környezetet. Szerelemben szerencsés. Nagyon fontos számára a család, ha az adott kapcsolat bármilyen szempontból nem elégíti ki (anyagi, lelki testi) új ismeretség után néz. Hangsúlyos a megfelelési vágya, nagy szüksége van arra az érzésre hogy a másik számára nélkülözhetetlen, ami függő személyiség jegyeket eredményezhet. 
Főbb jellemzői: Szeretet, elfogadás iránti igény, család fontossága, változékonyság a kapcsolatokban, ezért folyamatos döntéshelyzetek. Függő karakterjegyek.
Az eddigieket olvasva azt is lehetne mondani, semmi gond,  a pár komplementer (kiegészítő elvű) kapcsolatban képes lesz mindkettőjük számára kielégítő módon együtt élni. A hölgy által oly annyira vágyott érzelmi biztonságot, az úr meg tudja teremteni.
Igen, csakhogy az élet erre rácáfolt. Érdemes hát  felderíteni miért?

A SZÜLETÉSI DÁTUMOK MÁTRIXON ÁBRÁZOLT ENERGIA SÍKJAIN,  A KÖVETKEZŐKET LÁTJUK


Az úr képlete
Az úr a mátrix kilenc életterületén található (1-9) számok közül kettőből hiányt szenved ez pedig a 4-es és a 8-as. Érdekes egybeesés hogy a sorsszáma az a szám ami az életéből hiányzik. A hiányzó szám mindig arra az életfeladatra utál, amit szükséges megtanulnia ahhoz, hogy az összes többi adottságait, illetve az életben adódó lehetőségeket ki tudja aknázni. Vagyis a sorsszám egy sorsfeladatra is utal.
A másik hiányzó szám a 8-as a pénz,a  siker száma. A két hiányzó szám együttesen magyarázzák a karrier építésben elért sikertelenségeket. Ezzel együtt felhívják a figyelmet a személyiségben rejtetten megbúvó kiaknázatlan területekre.
Annak ellenére hogy sorsszáma szerint gyakorlatias,  a mátrix alsó gyakorlati síkja hiányos. Ami érzékelteti a számára elérhető cél kijelölésével megvalósítással kapcsolatos gondokat. A középső lelki sík szintén hiányos, ami pszichés sérülésekre enged következtetni. (A levélben utalt is gyermekkori traumára.)Az intellektus  a gondolkodás az erőssége. A terület egyoldalú fejlettsége, a dolgok túlbonyolítására figyelmeztet. Jelenlegi élethelyzetében hiányzik a család, a munka, két lábbal állás a földön. Ötlete rengeteg, a megvalósítással probléma van.

A hölgy képlete más erőviszonyokat tartalmaz.
A hölgy hatos sorsszámához a születési mátrix harmo-nikusabban kapcsolódik. A gyakorlat síkja itt is hiányos míg az úr képletéből a 4-es, a hölgyéből a 7-es hiányzik. Azaz a hölgy az itt és mostban  reálisabban látja a dolgokat, de az élet egészére vonatkoztatva inkább megelégszik a biztos kevesebbel, mint a bizonytalan ám de nagyobb lehetőséggel. Elképzeléseit elszántan véghez viszi. A lelki sík itt is sérült, ám míg az úr félelmeket a jövőre nézve fogalmaz meg, a hölgynél a múlt árnyai köszönnek vissza. Az intellektuális terület kevésbé domináns, ám hangsúlyosan jövőcentrikus. A hölgy a mindennapok megélésének mestere, mindent kihoz a mából, miközben teljesen elzárkózik a múlttól. Lehasította magáról a múltat, mintha az meg sem történt volna. A hiányzó számok generálta problémák, közül legszembetűnöbb, a nőiesség megélése (2). A nőként való létezés nem egyenesen arányos a párkapcsolatok számával, a kettes szám hiánya az intimitástól a befogogadástól való félelmet jelenti,(itt a részleges válasz a több párkapcsolatra)  a másik hiányos terület a kommunikációé (3), itt nem a beszédkészségről van szó. Vélhetőleg jó a beszélőke, viszont önmagára vonatkozóan nem jó sem a verbális sem a metakommunikációja, vagyis nem azt mutatja kívül ami belül van. Vélhetőleg sokkal 'vadabbnak' bevállalósabbnak hat mint amilyen (egyfajta önvédelemből).


PÁRKAPCSOLATI  MÁTRIX 


Hogyan alakulnak az erőviszonyok ha a két képletet egy mátrixban ábrázoljuk?
A numerológiai diagramban optimális ha a kilenc életterület mindegyikén található szám. Ennél már csak az szerencsésebb ha az életterületek - adottságok-képességek- között az energiaáramlás oda vissza megy végbe, vagyis a területek egymást segítő dinamikus mozgásban vannak. Ez azt jelenti hogy a területeken található számok darabszáma  között nincs nagy eltérés, illetve amennyiben van, akkor ez a személyiség fejlődését segítő elveket szolgál. Jelen esetben mindegyik életterületen találhatók számszaki értékek, ám jól látható az is, hogy ez a kölcsönhatás egyoldalú, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatban bizonyos visszatérő momentumokkal fognak találkozni a benne élők. 
Amikor nagyon szeretnél valamit, megpróbálod és nem sikerül, és ismét próbálkozol.... és ismét....akkor a sikertelen helyzettel feladatot van! Ez a feladat nem egy másik embertől függ, és sosem  külső. A lelki hozzáállásod, személyiséged megváltoztatására szólít fel az élet, Isten, Univerzum,  mindegy hogy nevezed! Sok kilátástalan ismétlődő élethelyzet közben érdemes  megállni és feltenni a kérdést. Miért....és hogyan?

Miért?

Minden sikeres párkpacsolat négy pilléren nyugszik 
1kielégítő szexualtiás mindkét fél számára,
2. megfelelő érzelmi intelligencia,
3. egymással harmonizáló életvitel 
   (mindennapi életgyakorlat),
4. kölcsönös tisztelet.

A közös mátrixon jól látható hogy a lelki érzelmi sík a legerősebb! Ezen belül is teljes egészében az érzékek- érzékiség (5) uralja a terepet, minden életterületre kihat. A párt együttlétükkor teljes egészében leköti a pillanatnyi élethelyzet megélése. Az adott nap probléma helyzete, fókusz a jelenen van! A jelent tehát a szexus, az érzékiség uralja, fellángolások, együttlétek, viták, nagy magasságok és mélységek. Átmenetként megélve katartikus, érzéki, színes élet! Sérülések nélkül le lehet élni így, egy közös életet? 
A közös életükben kimondottan kimondatlanul, hangsúlyos jelenléttel bír a múlt, az azon való tépelődés. Ahhoz hogy bárki túl tudjon lépni a múlt kísértő árnyain, optimális felismerni, mi miért van a jelenlegi életében, mi az amit nem enged el, mi az amit nem dolgozott fel. Amíg ez nem történik meg, lelke Bolygó Hollandiként partra szállás nélkül tévelyeg az élet óceánján.

MÚLTBÉLI ÉLETFOSZLÁNYOK  - további részlet a levélből -


Úr: "Leginkább édesanyám nevelt, mert édesapám igen sokat félrejárt, elválásukig úgy volt szeretője, hogy anyám tudott a dolgokról, de miattam, az egyke miatt, együtt maradtak tanulmányaim befejeztéig". 
Hölgy:(az úr elmondása szerint)" kirakat boldogságos család... miközben volt családon belüli erőszaktól kezdve gyerekmolesztálásig minden".
A sorokat olvasva értelmet nyer a múlthoz való vélelmezhetően tudattalan (azaz nem tudatos) kötődés. Ez egyfajta elfojtást jelent. Az idegrendszer védte az ént, így a valamikori traumát, a tudat számára hozzáférhetetlenné tette (Freud). Amennyiben ez az életben  nem köszön vissza nincs is vele gond (Popper Péter). De a pár mindegyike életében az elfojtott tartalom a tudattalanból  ki ki kacsingat a tudat-előttesbe, vélhetőleg a tudatosba is, jelezve, hogy van vele feladat.

HIÁNYOS JÖVŐKÉP


Ami hiányzik az a jövőkép, a cél! Célok megfogalmazása nélkül nem megy! Ahhoz hogy az életben előre jussunk különböző célokat állítunk fel, közelit, középtávút, hosszútávút. Ezek a célok a párkapcsolat jövőjének alapjai, ha nem tudunk megfogalmazni közös célokat, hogyan legyen közös jövőnk? 
A fentieket kiegészíti hogy a mindennapi életgyakorlatban jelen lévő domináns érzelmeknél  - együtt, és külön is - feszültséget okoz az eltérő valóság érzékelés, és az eltérő személyes értékrend. Ez nagyban megnehezíti a harmonikus életvitel kialakítását.

TUDOMÁNYOS HÁTTÉR


A kapcsolat jövője, a múlt feldolgozásában rejlik. „A család szocializációs funkciója többszintű. Ellátja a gyermek biológiai gondozását, biztosítja azokat a feltételeket, amelyek az éréshez és fejlődéshez szükségesek, ugyanakkor meghatározott magatartás és szerepmintákat is közvetít."(Bagdy Emőke) Nem kétséges mindkettőjük születési családjában többszörösen összetett okok miatt, a nemi identitásnak megfelelő szerep elsajátítására nem volt lehetőség.Hiszen a "gyerekeknek szükségük van az édesapára, általa tanulják meg, hogy mi a különbség a férfi és a nő között; mit jelent a férfi szerep egy családban"(Hegedűs Judit). A férfi szerep összetett voltát érdemes lenne újra fogalmazni, azaz újra gombolni a dolmányt.
A pár hölgy tagja, a legrosszabbat élte át amit gyermek átélhet. A szexuálisan bántalmazott gyerekek közül felnőttkorban (egyéb problémák mellett) sokan párkapcsolati gondokkal küzdenek. Napjainkban nagyon jó lehetőségek közül választhat,a  magam részéről a Heilinger féle családállítást javasolnám.  Ha a spirituális út nem felel meg, természetesen  nagyon sok jó szakember talál. ( Jelen keretek között szakmai kompetenciám a javaslat tételig terjed, és nem tovább!)

ÉRETT EMBERKÉNT LEHET KÖZÖS JÖVŐ...Hogyan?


Az eddigieket összegezve, amennyiben egyénenként a  személyes fejlődés mellett döntenek, (itt a jelenlegi én meghaladását értem)  akkor érdemes lenne önmaguk számára megfogalmazniuk hogy melyek azok a fő csapásvonalak amik mentén elindulnak. Változnak, változtatnak.
Amennyiben ugyanezt a kapcsolatot érett (érettebb) fővel kötik, képessé válnak arra hogy a mindennapi problémákon felül emelkedjenek. Ekkor a kapcsolatban a mindennapi életvitel szintjén a hölgy irányít, intellektuális kérdésekben az úr dönt. Mindehhez az úrnak nagy lépést kell tennie az önálló egzisztencia megteremtésének irányában, e nélkül nem fog menni, a földön két lábbal kell állni, egyébként nem tudja a családod hídként megtartani. Az idő előbb vagy utóbb kicsikarja a döntést, megmarad örök gyermeknek, vagy felnő, belátva helyzeteket, levonva tanulságokat. Dönt a függés, vagy független élet között! Ne feledje a sosrszámának ambivalenciája ezt fogja behajtani.....felelősség megbízhatóság ott rejlenek a belső magban! Fejtse le a héjakat! Képzelje el hogy győztes! Egy győztes ember!Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …