Ugrás a fő tartalomra

A TAROT ÉS AZ ÖNISMERET!

A  KÖZKEDVELT A TAROT KÁRTYA

Akkor lehet jól működtetni, ha a kérdező és az elemző között őszinte bizalmi  kapcsolat van. Amennyiben ez nem tud kialakulni, célszerű ha mindenki harag és sértődöttség nélkül továbblép. Közös rezonancia nélkül ez a tevékenység inkább iparággá válik, mint lelki folymattá. Az azonos  hullámhossz, csakis közös szimpátia mentén  tud kialakulni.

ELSŐ ALKALOMMAL CÉLSZERŰNEK TARTOM A JOHARI ABLAK  ALKALMAZÁSÁT
A Johari-ablak egy önismereti eszköz, Joseph Luft és Harry Ingham 1955-ben tették közzé. Használatára több szempontból is szerencsés egyfelől azért hogy az elemző megismerje, a könnyebb ráhangolódás miatt a kérdezőt,  másfelől a kérdező megismerje azokat a rejtett ismeretlen tulajdonságait, amik segítik, esetleg hátráltatják az életben! A kérdező szempontjából kiemelt jelentőségű hogy az önmagát illetően, ismerete bővüljön. A magasabb önismereti szint az első lépés az életvezetési problémák megoldása felé. 

JOHARI ABLAK  : A személyiség négy területét öleli fel.
  1. A Nyílt, vagy Arénának is nevezett területhez tartoznak azok a képességek, tulajdonságok, melyeket mindenki ismer a kérdező is, a környezete is .
  2. A Vak-Én tartományában azok a tulajdonságok találhatók, melyeket a kérdező nem érzékel  nem lát, nem tud róluk. Ezek mások számára ismertek.
  3. A rejtett kategóriába tartoznak  azok a képességek, melyeket a kérdező ismer, de elrejti a többiek elől. ( A terület nagyságát befolyásolja pl a gyermekkor,  a kulturális környezet. )
  4. Az ismeretlen, vagy sötét kategória a tabuk területe. Ide azok a személyiségvonások tartoznak, melyek mind az egyén, mint a környezete számára megközelíthetetlen.
A GYAKORLAT
Telistele vagyok gonddal, problémával, semmi sem sikerül. Éppen hogy csak kikecmergek az egyikből, ott a másik. (A kérdező felsőfokú végzettségű,  jelenleg munkanélküli, több interjút követően sem tud elhelyezkedni.)
  1. A NYÍLT TERÜLET, mindenki számára ismet.  A kérdező magát és környezete őt , egy introvertált befelé forduló, csendes embernek tartja. Olyannak, aki inkább saját belső magányába húzódik vissza, mintsem hogy az élet színpadán nyilvánosan méresse meg magát. Egyszerűség alázat jellemzi. Személyisége legtöbbször észrevétlen marad.
  2. A VAK-ÉN: Környezet látja, a kérdező nem. Olyan embernek látják, akinek nincs titkolni valója, mindig önmagát adja. Tiszta lelkű, nemes szándékú. Szellemi beállítottságú. 
  3. AZ ISMERETLEN: Úgy a kérdező, mint a környezete számára ismeretlen ( tudatalattiban). A kérdező jelenlegi életszakaszában,  az áldozat szerepét tölti be, kiszolgáltatva környezetének. Gyermekkori sérülések kapcsán,  a körülötte élők (család) függő szerepbe kényszerítették, ami napjainkra oly annyira beépült, hogy önmaga kibontakoztatására  nincs is igénye.
  4. A REJTETT KATEGÓRIA: Tulajdonságok melyeket a kérdező ismer, de elrejti. Belül lelke mélyén tudja, hogy okos és ügyes,  azt is, hogy az  élet kihívásai nem jelentenének gondot, ha elindulna. Képes a külső belső harmónia megteremtésére, de a családja szeretete miatt nem mer lépni.
ÖSSZEGEZVE 
A kérdező elhelyezte magát egy olyan szerepben, ami b fixálta őt. Próbálkozik, de mégsem tud saját lábra állni annak ellenére, hogy ehhez a végzettsége, és egyéb lehetősége is meg van. Ahhoz hogy túljusson a jelenlegi helyzeten érdemes lesz az eddigiektől eltérő nézőpontot kialakítania elsősorb a családjával szemben. Az ISMERETLEN terület elemzése közben elmondta, hogy gyermekkorában leforrázta az édesanyja, ezért túlóvták a szülei. Amit ő természetesnek vélt (hiszen ebben nőtt fel). A család pszihésen (a legjobb szándék mellett...) fenntartotta valamikori félelmetes helyzetet azzal, hogy nem engedte szabadon érvényesülni, sosem tehetett kedvére, annak ellenére hogy belül tudta többre képes. Ez eddig nem ebből a nézőpontból nézte a dolgokat. Nézőpontját a szülők elképzelése alakította ki. 
JAVASLAT 
Családi körben amennyiben ez lehetséges, érdemes lenne megbeszélni a valamikori baleset jelenleg ható következményeit. Azt hogy szeretne önálló életvitelt kialakítani, azt hogy képes rá! Kérje meg szüleit hogy a továbbiakban segítsék, és ne korlátozzák ebben.

Részlet egy interetes Johari játék elemzéséből:


Szeretettel: Ilda

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …