Ugrás a fő tartalomra

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal. 
"A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

A KERESZTÉNY TEREMTÉS MÍTOSZ LÉTREJÖTTE ELŐTT  

A történelem előtti korokban a Földön matriarchális, anyajogú társadalom volt, a nők az élet átörökítésének misztériuma révén, fenntartották a jogot az öröklésre, vagyis a megszerzett javak anyai ágon hagyományozódtak az új nemzedékekre. A vezetők, a bírák és hadvezérek között ugyanúgy voltak nők, mint férfiak. A nők szültek, gyermekeket neveltek, földeken dolgoztak, vadásztak, harcoltak is ha kellett….. a  valamikori nőkre jellemző módon a társadalom  nem volt erőszakos. Ez nem azt jelentette hogy az asszonyok nem voltak erősek, akár testileg, akár lelkileg. Mindenkori céljuk az élet átörökítése, fenntartása volt.  A férfiak erővel vetettek véget ennek az ősi virágzó kultúrának.  Ami ezután következett, akár tettekben, akár az írásos kultúrában  minden tekintetben a férfiak térhódításának köszönhető.Ők hozták a törvényeket, ők diktálták a rendet.  

KI VOLT LILITH ?

A zsidó teremtés mítosz magyarázata ( Midrás), szerint létezett Éva előtt is asszony, őt Lilithnek hívták.Ádámnak kezdetben nem volt társa, amikor a Teremtő utasítására elnevezte az állatokat, látta hogy mindegyik állatnak párja van. Nagyon magányos volt és így kiáltott fel: "Minden teremtménynek van hozzá illő társa, csak nekem nincs!" A Teremtő ekkor megformálta számára porból és sárból Lilithet. Lilith, ugyanúgy mint Ádám, sárból és földből vétetett, ezért Isten ugyanazon jogokkal ruházta fel. 

Lilith mint önálló teremtett lény Ádámtól függetlenül tudott boldogulni az életben, élete fenntartásához nem volt szüksége a férfi segítségére, szilaj volt, erős, és büszke. Egy közösülésük során Lilith feltette a kérdést Ádámnak: "Miért kell nekem alattad feküdnöm? Én is porból lettem, egyenlő vagyok veled."

Ádám nem volt képes uralkodni Lilithen. Mindketten győzni akartak a másik felett, a hasonló erők birtokában ez lehetetlen volt. Ádám egyik része kötődött Lilithez másik részét taszította az asszony erős határozott volta, erőszakkal parancs szóval akarta megoldani ezt a problémát. 

Lilith ekkor kimondta a Teremtő nevét! (Az isteni nevet ember nem tudhatja…Az égő csipkebokorban sem áruja el nevét Isten azt mondja „ vagyok aki vagyok”. A mítoszok szerint aki ismeri Isten nevét képes a bibliai értelemben vett teremtésre. Isten nevének ismerete jelzi hogy Lilith Teremtő számára kiemelt fontossággal bírt, mivel meghagyta nála a név tudásának jogát). Lilith kimondva az isteni nevet a levegőbe emelkedett….démonná vált.  Ádám ismét egyedül maradt!

ÉVA TEREMTÉSE

Ádám szólt a Teremtőnek hogy hozza vissza Lilithet, de Lilith démon nem jött vissza. Isten ezért új asszonyt teremtett Ádámnak, Évát. Éva , Ádám oldalbordájából teremtődött. Mint az oldalának egy része Éva Ádám résztulajdonává vált.  Ádám szerette Évát, csodálta  szépségét, aki mint ahogy az az isteni teremtésben elrendeltetett, alázatos, lágy és befogadó volt.
Az, hogy Lilithel ellentétben Éva nem a földből teremtetett mint Ádám, a magyarázata annak, hogy Éva nem egyenrangú mint Lilith. Éva a ház tűzének örzője, a férfi szerető FELE-sége, mint FÉL  önmagában nem egész.  

LILITH VAGY ÉVA ?

Ádám, Lilith távozása után folyamatosan vágyakozott az erős asszony után, régi szeretkezéseik íze és illata fogva tartotta érzékeit, gondolatait. Hiányzott számára nő szellemisége. Bár kiegyensúlyozott és boldog volt, de az izgalom, amit a démonná vált enitás okozott tovatűnt….elillant. Nem maradt utána más csak az üresség érzése…..

Éva odaadó meleg asszonyi mivolta biztosította Ádám számára, hogy az emberiség ősapja, a család feje legyen, de mindenre kiterjedő szellemi testi lelki kielégülést, katarzist nem hozott.

Az Évával való élet biztosította számára az uralmat a nő, az asszony, és miden teremtett lény felett, de igaz ősi valóját nem tudta már kiélni, bár Éva mindenben a társa volt, 
Lilith volt „a ki nem ismert”, „a félbemaradt”, „a le nem igázott” „az izgalom” „az inspiráló”…. az álom...................................... 
amit a férfi (azóta is minden férfi) valahol minden nőben keres…

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …