Ugrás a fő tartalomra

VALAMI HELYETT SPIRITUÁLISNAK LENNI


Egyre nagyobb méreteket ölt, a magukat spirituálisnak nevező emberek tábora.  Rengeteg poszt az új évezred világrengető változásáról, az emberiség galaktikus múltjáról és jövőjéről, angyalok, tündérek, az isteni sugallat közvetítői, minden ami fény, fénylény, fényevő, fénymester, megmentőnk a fény, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem.


SAJÁTOS VISELKEDÉS


Kioktató hangvétel. Semmitmondó , ismeretet nem tartalmazó légből kapott fenhéjjázó mondatok.
Vannak akik szerint spirituális ember az, akit  család és iskola helyett az Univerzum tanított, vagy az Élet, vagy ahol az Isten a tanár. Nagy hányaduk a tanítóit jól megfontolt szándékkal nem nevezi meg, miért is akarná hogy bárki számára világos legyen hogy Ő a Fennkölt Jólélek alig van túl  jobb esetben pár divatos témájú ezoterikus könyvön, rosszabb esetben,  valahányezer forintos  pár megvilágosító tanfolyamon. Legtöbbjük mivolta a ködösítés homályába vész. 

Ha kérdezel tőlük, nem kapsz saját tapasztalaton nyugvó választ, helyette az eredeti szövegkörnyezetet figyelembe nem vevő idézeteket, valamelyik legtöbbször divatos ’Nagyember’ aranyköpéseiből, ezt viszont rutinszerűen.
Spirituális emberek akik a Legigazabbak, Legkedvesebbek, Legszeretetreméltóbbak, akiket pár jól irányzott lényegre törőkérdő mondat uszkve pár másodperc alatt kibillent a szerepből, akik egyik pillanatról a másikra egy anyázó személyeskedő, sokszor antiszemita hangvételbe csapnak át. Spirituális emberek, akikkel ha módodban áll pár igaz szót váltani percek alatt panaszkodnak sírnak, siratják és felemlegetik a több évtizedes múltat. Miközben a ’Nagymegbocsátó’ szerepében fontoskodnak. 
Elfojtott elnyomott érzelmek, düh, bánat, keserűség nagyon sok esetben okoskodás mögé rejtett lelkiismeret furdalás, a fájdalom álcázásaként, kapaszkodónak használt mondatok. Emberi arcokra égett maszkok, meghasonult világ….

AMIÓTA  EMBER ÉL…


A  spirituális érzület és gondolkodás, annyi idős ahány éve ember él a földön. Kultúránként eltérő szokások mellet, hasonló tartalommal. Vagyis a külcsíny lehet más, de a belbecs csaknem azonos.  Buddhizmus, Kereszténység, a  Zsidó Kabbala, a Tao, az ősi Sámánisztikus kultúrák, a Jóga,  alapjaikban hasonlóak. Mindegyikükben több évszázadra, évezredre visszavezethető a tanítványi láncolat, a spirituális úton haladók nem titkolják el tanulmányaikat, nem beszélnek rébuszokban mestereikről, tudják lehetőségeiket, ismerik határaikat. Egy céljuk van mélyíteni a tudásukat, ismeretek tanulás és megtapasztalás útján. Nem hivalkodóan.

VALAMI HELYETT.....


Több gondolkodó (pl Feldmár András, Popper Péter,Müller Péter) mondta/mondja,  hogy napjaink embere többségében a családi és személyes  gondjait temeti a spiritualitás látszatába. Sokan azt hiszik hogy a másik életében való altruista attitűdbe csomagolt óberkodással megoldódnak fel nem dolgozott problémáik. Ezek az emberek képtelenek szembe nézni  azokkal a tulajdonságokkal, érzésekkel  amiket nem tudnak elfogadni magukban vagy családjukban. Egyszerűbb más életében kutakodni, másokat kritizálni, bírálni céltalan tanácsokkal ellátni, a megmentő képében tetszelegni.
A spirituális pótléka lett valaminek, helyettesíti a meg nem beszélt ki nem mondott sérelmeket, fájó anya gyermek kapcsolatokat, testvéri viszonyokat, elrontott életközösségeket, a magányt.

MIT NEM PÓTOL A  SPIRITUALITÁS

 1. A valós bocsánatot családtagjaink szeretteink felé, még akkor is, ha elszenvedői voltunk helyzeteknek…..
 2. A lelkiismeretet….
 3. Szüleink segítését, megértését , elfogadását akkor is, ha magatehetetlen idős emberekké váltak….
 4. Gyermekeink elrontott, meg nem értett életét…..
 5. Felelőségünket szeretteink irányában….
 6. Félrelépéseinket…..
 7. Sikertelen párkapcsolatainkat….
 8. Igaz emberséget…..
 9. Önzőséget….
 10. Kapzsiságot…
 11. A magányt…

Érdemes keresni a hiteles, nem titkolódzó, nem ködösítő hétköznapi emberek társaságát.  Mit lehet azt tudni…. lehet hogy a  piacon, a kis cekkert cipelő idős asszonytól  pár mondat után többet tanulhatunk  mint a rózsaszín ködfelhőbe burkolódzó fennhéjázó spirituális úton járó embertársunktól.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …