Tanácstalanoknak, a tanácskérés ősi formájáról

A Változások Könyvét több mint 3000 éves Kr. e. 1150 körül Kínában jegyezték le. Ősi ázsiai szemlélet, ami szerint, a körülöttünk zajló események nem történnek véletlenül léteznek Univerzális Törvények, (a teremtés energetikai mintái) amik mozgatják a világ erőit. Minden, ami meglepő, szokatlan vagy valószerűtlen, ezen ősi erők egyensúlyának megbontásával függ össze. Ha az ember, szembe megy, vagy bármilyen módon vét ezeknek a törvényeknek, saját, és környezete egyensúlya bomlik fel.

A Változások Könyve egy élő misztikus eszköz, amihez komoly szándékkal, és jószívvel bárki fordulhat. A könyv a válaszainak értelmezése az ősi Kínában is, és napjainkban is, mély ráérző cselekvést kíván, mivel az Orákulum ősi világképpel összhangban, példázatokon keresztül szimbolikus formában adja meg a választ! 

Lao-ce a könyv használóját figyelmezteti,  „A tudó nem beszél, a nem-tudó beszél” a mondat jelentése kettős, egyfelöl aki valóban érti és tudja a dolgokat nem beszél róluk hanem cselekvő erőként van jelen, másfelöl a könyvet értők és érzők nem fecsegnek, a felesleges beszéd mindig valaminek a hiányát pótolja.

Ami biztos az a szüntelen változás azaz a JI, ami a JANG az égi aktív erő, és a JIN a  földi passzív erő jelenlétéből ered.

SZÁMSOROK


A tanácskérés napjainkban is pálcikák vagy érmék segítségével történik. A kérdező az érmék/pálcikák eldobásakor számsorokat alkot, ezekből a számsorokból a könyv kuákat képez. Egy jósjel két kuát tartalmaz, a könyvben 64 jósjelet találunk. A kérdezés folyamata során a kérdező csak a kérdésére gondolhat, az agy érzékeny műszer, az Univerzális erőkre kapcsolódva, a válasz mindig a megfelelő.

AZ ERŐK


Bármiféle változás történik bennünk, körülöttünk az minden esetben energetikai. A Változás Könyvének alapja is az ellentétes pólusú Jin/ Jang energiák viszonya. A passzív Jin, és az aktív Jang jelenléte egy egy problémás szituációban. Azt hogy adott helyzetben mi a megfelelő hozzáállás, és hogy bizonyos helyzetekben mi lesz annak a kimenetele, ezeknek az erőknek a változékonyságán múlik.

TANÁCSKÉRŐKNEK


A Könyvet és Szellemeit megilleti a tisztelet, a tanácskérő csak nyugodt kiegyensúlyozott állapotban, megoldatlannak látszó ügyekben használja. 

NE  FELEDD 


A bölcs:  
hátrahúzódik, ezért halad,
nem őrzi magát, ezért megmarad.

Így van:
saját érdeke nem űzi sose,
ezért teljesül saját érdeke.

/Lao-ce: Út és erény könyve/

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Rendhagyó újévi jókívánság! TEREMTS!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra