Ugrás a fő tartalomra

A csakrarendszert és az íráslélektant ötvözve

A napokban az alábbi problémával kerestek meg"nem tudjuk hogy mi történt a húgommal, nagyon féltjük.  Elha-nyagolja a családját, anyánk felé sem néz, az élettársa is panaszkodik rá. Folyton az interneten lóg, azt mondja hogy ő egy kiválasztott. Arra gyanakszunk hogy valamilyen szekta tagja lett. Mi egyszerű szülők gyerekei vagyunk, hétköznapi nevelésben részesültünk. Ő mindig is nehezen állt meg a lábán, sokszor kellett segítenünk neki........ azt hittem ahogy idősödik bölcsebb lesz, hogy majd többet jelent neki a család, mire számíthatunk vele kapcsolatban.....lehet hogy szekta tag lett? (részlet)

Személyiségünk három pillére 


  1. a mindennapi életgyakorlat területe,  ami a tudatos jelenlétben realizálódik,
  2. a gondolkodásunk területe, ami a szellemiségben  és ideálokban mutatkozik meg,
  3. az ösztönök  területe, ami  az energiánk eredője,  segít a megkapaszkodásban, a biztonság megteremtésében. 

Akkor vagyunk kiegyensúlyozottak  ha személyiségünkben mindegyik terület ugyanazon erővel bír. Ha az egyik terület hiányos, akkor a másik túlsúlyba kerül, és szélsőséges irányba visz bennünket.


Amennyiben a csakráink jól működnek Az alsó két csakra harmonikus működése segít abban hogy képessé váljunk a biztonság és a stabilitás megteremtésére, legyen elegendő energiánk , megfelelő én-erőnk, tudjunk az életben kockáztatni, kapcsolatokat teremteni.


A következő  két  csakra optimális működése biztosítja  hogy érzelmeinket kifejezésre tudjuk juttatni anélkül, hogy elvesztenénk a kapcsolatunkat központunkkal. Képessé váljunk magunk és szeretteink életének irányítására. Reális önértékelést, önfegyelmet eredményez. Mások igényeinek szem előtt tartását, az együttérzés képességét. A negyedik csakra kiegyensúlyozott működése esetén szabaddá válunk a hangulati labilitásoktól,  tudunk stabil önelfogadásból származó szeretetet sugározni, támogató törődéssel! 


Az 5. 6. csakráink  ideális esetben  biztosítják hogy oldottak nyitottak legyünk, a független eredeti szellemiséget, a kozmikus törvényszerűségnek való alárendelődést. A tisztánlátás  látnoki képességét. 
A hatodik csakra megalapozza az önmagunkkal szembeni őszinteséget, általa hitelessé és  ön-azonossá válunk, segít  úgy érzékelni a világot ahogyan az van.Visszahat az összes csakrára. Többféle „karaktert” hoz létre bennünk, melyek egymást váltogatva aktívak, attól függően, hogy milyen szituációban vagyunk (ez utóbbi az érett személyek  egyik ismertetője).

A hetedik csakra a  legmagasabb rendű energia központunk. Létünk eredetével köt össze bennünket. Kozmikus tudattal ajándékoz meg, a tudattal miszerint isten gyermekei, a teremtés  részei vagyunk. 

Ellentétben a tudatos megtévesztésen alapuló  közhiedelemmel, a hetedik csakra, és minden felsőbb csakra működése csak akkor lehet optimális, ha az alsóbb csakrák mindegyike harmonikusan működik!


ElemzésA b betűvel jelölt 'ly" betűn jól láthatóan az alsó két csakra területe hiányos, a második két csakra területe a felső csakrák területeihez viszonyítva kicsi és satnya,  ezzel szemben az 5., 6. , és a 7. csakraterülete  uralja az írásfelületet. 


Az alsó négy csakra alul működése miatt


Az energia szintje nagyon alacsony, a biztonság mint érzés a mindennapokban nincs jelen, jól láthatóan  nincs szilárd talaj a talpa alatt.  A " mindig is nehezen állt meg a lábán" kijelentés igaz. Hajlamos arra, hogy mások érzelmeit érezze, vagy túlságosan a saját érzelmei kössék le,azaz meglátásai nem objektívek ami miatt rengeteg csalódás érte. A felelősség alól kibúvik, mindig a környezetében élőkre hárítja. Képtelen a  megbocsátásra,  akkor is ha azt mondja megbocsátok. Partner kapcsolatában függő, kiszolgáltatott karakter.


Az 5. és. 6. csakra túlműködése miattErős becsvágy jellemzi , aki saját önmegvalósításával önkifejezésével van leginkább elfoglalva., oly annyira, hogy elfelejt másokra hallgatni, és figyelni. Emiatt nagy eséllyel a későbbiekben el fog szeparálódni. Minden jelet,  minden érzést túlmagyaráz, mindezt az erős fantázia késztetése egészíti ki ami megjelenhet jobb esetben álmokban, rosszabb esetben megszállottság szerű víziókban. A saját idealizált világában él, az  illúziója által  motiválta képei gondolatai kötik le figyelmét,  itt a családnak, élet társnak,  barátoknak  már  nem jut hely.  


A kérdésre válaszolva


Arra a kérdésre hogy szekta tag lett-e érdemben nem tudok válaszolni. Viszont az 5. és 6. csakra túlműködése, és az alsó csakrák alul működése egy kiegyensúlyozatlan, meg nem értett, saját szellemi világába menekülő, fantáziáló, felsőbbrendűségi tudattal rendelkező, ám de erős kisebbrendűségi érzéssel rendelkező embert eredményezett. Elvesztette az egyensúlyát, illúziókba menekül, légvárakat épít.
Kérdés, miért?
A  legbelső önvaló szenved, a gyökértelenségtől, a bizonytalanságtól. Keserű gyermekkori  tapasztalatok  meg nem fogalmazott ki nem mondott félelmek, egy szebb világba, esetünkben fantázia világba történő menekülést  eredményeztek. Megoldást a család szerető hozzáállása, és figyelme hozhat. Érdemes lenne közös beszélgetést kezdeményezni, amiben a gyermekkor tapasztalatai lennének terítéken, az ilyen típusú együttes megnyilvánulások elősegítik a fájdalmak kimondását, a valódi bocsánat kéréseket, és a megbocsátás megélését. A problémák feltárására  érdemes lenne egy Heilinger féle család állításon elgondolkodni. 

(a mellékelt kép illusztráció)

Ujfalviné Vimláti Ildikó

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …