Ugrás a fő tartalomra

A spirituális intelligenciaA XX. századi technika fejlődésével szükségessé vált, hogy az abban élő embert a tudományos gondolkodás, mint rendszert vizsgálja.
Kezdetben kérdőívek segítségével keresték a választ, hogyan gondol-kodnak az emberek. 
Ezeket  a kérdőíveket, intelligencia teszteket ma is használják, segítsé-gükkel képesek behatárolni, hogy az ember gondolkodása mennyire logikus, érzékelése észlelése mennyire pontos, mennyire megbízható.
A teszt kitöltője számára adott feladat, szemei érzékelik látják azt, a fejében elindul egy soros kapcsolat, amit hívjunk játékosan ’folyamat logikának’.
Az IQ teszt  létrehozója abból indult ki, hogy egy feladatot csak úgy lehet megoldani, hogy lépésről lépésre  ’a-b-c-stb’ sorrendben jutunk el ’z-ig’. Ez a vizsgálat rendkívül hatásos tud lenni optimális keretek között. Összességében az  IQ tesztek ennyire képesek, nem többre.


No de mikor, és  ki számára bizonyult az élet folyamatosan optimálisnak? 

És mi van akkor,  ha megváltoznak a feltételek? Az IQ tesztek ’fogyatékosságai’ tovább gondolásra késztették a tudósokat.  Ekkor már nem csak arra voltak kíváncsiak  hogy mennyire megbízható az egyén. Azt kutatták hogyan tud eligazodni, az érzelmek, emberi kapcsolatok, helyzetek, a különböző élmények útvesztőiben. Vagyis hogyan működteti az ember az érzelmi intelligenciáját ( EQ).
Az EQ vizsgálatok során rájöttek, hogy az agy nem csak  úgy működik mint egy számítógép. Az agyi idegsejtek úgy is tudnak működni, mint sok sok számítógép párhuzamosan egyszerre.Látunk, hallunk, tapintunk, tapasztalunk. Minél több érzékszervi inger ér bennünket annál összetettebb kapcsolatok épülnek ki az agyunkban hívjuk ezt ’asszociatív hálónak’.
Vagyis  ahhoz, hogy sikeres légy, nem kell feltétlenül logikusak gondolkodnod. Az eddigiekből következik, hogy mindannyian rendelkezünk e  két memória rendszerrel!  A két rendszer a ’soros’, és az ’asszociatív’ szimbiózisban élnek, egyedül létezni egyikük sem tud.


Képzeld el!

Kiskatonák azt a parancsot kapják, hogy  vigyenek el csomagokat az erdő közepéig. Tudják, hogy a kiindulási ponttól, mely  megadott útvonalon jutnak el a célig.
Az erdőben nagy nagy összevisszaságban, csínytevések, öröm és bánat közepette  manók élnek. Ők azt a feladatot kapták, hogy tegyék érdekessé, széppé a katonák útját, miközben azért segítsék is őket feladatuk teljesítésében. Mi történik? A katonák eljutnak a célig, de közben a manók hol itt, hol ott,  hol egyszerre több helyről,  különböző színes  élményekkel bombázzák őket. Mindenki végzi a maga dolgát. Végeredményként a manók megkapják a katonák által szállított kandiscukrot, miközben a katonák maradéktalanul teljesítették a parancsot. Így működik együtt az IQ vagyis a folyamat logika, az EQ-val, az asszociatív hálóval.

Holt található, hogy működik a spirituális intelligencia?

A fenti példánál maradva, mindenkinek meg volt a dolga. De! A  feladat elvégzéséhez senki sem szabta meg a határokat, vagyis a saját lehetőségeiken belül a katonák is és  a manók is dönthettek hogy miként végzik el azt. E szerint, a  szabályok megváltoztathatók, áthághatók, és újra írhatók. Az IQ és az EQ sajátosságait figyelembe véve, tanulással fejleszthetők, kiegészülve egy harmadikkal, a spirituális intelligenciával ( SQ). Az első segítségével szokásokat sémákat alakítunk ki, a második segít eligazodni és létezni a szabályok által megszabott keretek között, a harmadik pedig felül írja az egészet!


A spirituális elme mindig kérdez. „Mit jelent” „Miért?” „Hogy is van?” „Valóban?”  „Mitől?”   A spirituális intelligencia nem keresi a részleteket, ő csak a teljességben képes létezni, az egész befogadására törekszik. Agyunkban milliárdnyi idegsejt  láncban vagy körben (IQ) kapcsolódik, és milliárdnyian vannak olyanok is, akik  szorosan hálószerűen (EQ) kapcsolódnak össze.
Mi a helyzet a körülöttük levő térrel?
Minden létező valamiféle sugárzást bocsát ki magából, így vannak ezzel a neuronok is miközben szállítják az ingerületeket. Nem csak síkban egyenesen, nem csak egy  már létező hálón mozognak. Önmaguk is adnak le rezgéseket, ezek a rezgések   töltik meg a köztük lévő teret „valamivel”. Ez a „valami” egy teljes egészet alkotva működteti az embert, ide értve a látható és láthatatlan világot. Ez a „valami” a Spirituális Intelligencia.
Bennünk emberekben  elsődlegesek  az ösztönszerű információ feldolgozás folyamatai. (Amikor kisgyermekként a forró leveshez értél, azonnal megtanultad kontrollálni éhség érzetedet.) Másodlagosak  az ego az én gondolkodásbeli és érzelmi válaszai. Harmadlagos az ego határait meghaladó egységesítő  folyamat, az Istenkereső emberi lélek szerveződése.


„Az Isten tehát nem hagyta magára az embert az anyagi világban, hanem különböző energetikai üzenetekkel és jelekkel lát el bennünket, s egy egészen kifinomult rendszer áll a rendelkezésünkre, hogy tudjuk hogyan, mivel küzdjünk meg és mit változtassunk.” (idézet nem tudom kitől)


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

LILITH TÖRTÉNETE avagy mi is történt Éva teremtése előtt!

Napjaink asszonyai lányai közül sokan úgy gondolják hogy a bibliai teremtés-történet, amikor is Isten Ádám oldalbordájából meg-teremtette Évát, a magyarázata annak hogy Éva egyenrangú Ádámmal.  "A történelmet a győztesek írják" tartja a mondás, és ez így is van. A Biblia is azon emberek által leírt történetek gyűjteménye, akiknek módjukban állt megörökíteni ismereteiket....de mi a helyzet azokkal a részekkel amik akarva, akaratlanul, de kimaradtak...... Az Éva előtt létezett 'ősasszonyról' Lilithről nem beszél a Biblia....pedig hát ő volt az, akit Isten Ádámnak társul szánt!

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung - Mantra

Gyógyító Mantra, a végtelenbe hatoló rezgés.
A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.
Minden alkalommal, amikor tökélyre viszel egy mantrát,, művésszé válsz, aki képes magából előhívni az egység érzetének egyszerűségébe emelő állapotát.

Ra – Nap
Ma – Hold
Da – Föld
Sa – a Végtelenség
Sa – a Végtelen
Say – a Végtelenség egyetemessége
So Hung –  Én Te vagyok


Hazugságok egyszer, kétszer, és még.....Tévhitek vs tények!

Egy percig sem kérdés, mindannyian hazudunk. Ez kutatásokkal igazoltan, evolúciós okokra vezethető vissza. Minél intelligensebb egy faj, annál valószínűbb, hogy megtévesztő.  A gyökérok legtöbb esetben, a falkavezérség vágya. Mindent megteszünk azért, hogy domináns személlyé váljunk. Minél összetettebb a társadalom szerkezete, a benne élők, annál kifinomultabb eszközökkel élnek arra nézve, hogy megtévesszenek másokat.  Fokozottan igaz ez, azokra, az emberekre, akik önmagukban, nem rendelkeznek a falka-vezérséghez, szükséges kon-díciókkal. Gondolok itt az irányítói képességre, a felelősség felvállalására, bátorságra, tettrekészségre, a kockázatvállalás képességére, a másik ember valós tiszteletére és szeretetére.

Tévhitek 
Azt szokták mondani a hazudók mondandójuk során sokat  izegnek, mozognak. Nem igaz! Arról ismerszenek meg, hogy amikor hazudnak, megmerevedik a felső testük.  Aki hazudik, nem néz a szemünkbe. Nem igaz! Túl sok, amit a szemünkbe néznek, kompenzálva a mítoszt.  És hogy …